Smlouva: Příkazní smlouva číslo 327-2019-505205 - „Polní cesta RCV17 a RCV17-1 - KoPÚ Vitějovice - TDS, koordinátor bezpečnosti práce“

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 8982
Datum uzavření smlouvy: 10.05.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 93 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 112 530,00
Zadávací řízení: „Polní cesta RCV17 a RCV17-1 - KoPÚ Vitějovice - TDS, koordinátor bezpečnosti práce“

Název (předmět)

Příkazní smlouva číslo 327-2019-505205 - „Polní cesta RCV17 a RCV17-1 - KoPÚ Vitějovice - TDS, koordinátor bezpečnosti práce“

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Zajištění činnosti technického dozoru stavebníka a další investorsko–inženýrské činnosti ve výstavbě a zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě části společných zařízení, a to polní cesty označené jako stavební objekt SO 11 polní cesta RCV17, která se skládá z větve označené jako RCV17 o délce 539,6 m a větve označené jako RCV17-1 o délce 216 m, včetně čtyřech propustků a devíti sjezdů na okolní pozemky, v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vitějovice. Realizační projekt zpracovala firma Vodohospodářský atelier, s.r.o., IČ 27724905, Růženec 634/54, 644 00 Brno, na tento bylo vydáno stavební povolení Odborem komunálních služeb a dopravy, oddělením silničního hospodářství, Městského úřadu Prachatice číslo jednací MUPt/00339/2019/03/KSD/Ryb ze dne 18. 2. 2019. Stavební povolení nabylo právní moci dne 22.3.2019.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy