Smlouva: Smlouva o dílo KoPU D35 3.etapa - Část 3: KoPÚ Prachovice u Dašic

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9015
Evidenční číslo: 309-2019-544101
Datum uzavření smlouvy: 15.05.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 292 700,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 564 167,00
Zadávací řízení: Část 3: KoPÚ Prachovice u Dašic

Název (předmět)

Smlouva o dílo KoPU D35 3.etapa - Část 3: KoPÚ Prachovice u Dašic

Schválil / podepsal

PAK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích Prachovice u Dašic (včetně části území Komárov u Holic cca 82 ha a Dašice cca 16 ha), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby je bylo možné zapsat do katastru nemovitostí.
Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhů pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrh KoPÚ bude vyhotoven podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy