Smlouva: Dohoda o vypořádání závazků ke SOD 226-2015-541101 v k.ú. Tachov u Doks, původní smlouva uveřejněna 27.1.2017

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1598
Evidenční číslo: SPU 158408/2019
Datum uzavření smlouvy: 14.05.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 945 618,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 144 198,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Tachov u Doks

Název (předmět)

Dohoda o vypořádání závazků ke SOD 226-2015-541101 v k.ú. Tachov u Doks, původní smlouva uveřejněna 27.1.2017

Schválil / podepsal

LBK-VZ

Stručný popis

Dohoda o vypořádání závazků ke smlouvě o dílo č. 226-2015-541101 uzavřená dne 14.5.2019 - Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Tachov u Doks včetně nezbytných geodetických prací určených pro obnovu katastru nemovitostí, vytyčení hranic pozemků dle schváleného návrhu KoPÚ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    130 00 Praha 3 - Žižkov
  • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy