Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo na Projektovou dokumentaci na biocentra v k. ú. Okna u Polep. 16.08.2021
Smlouva o dílo na provedení autorského dozoru projektanta při realizaci biocenter v k. ú. Okna u Polep 16.08.2021
Smlouva o dílo na Vytyčení pozemků po Komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Ctiněves a k. ú. Vědlice 16.08.2021
Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Výstavba polních cest C1 a C487 Dvory 16.08.2021
SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - Výstavba polních cest C4 (úsek č.1), C5 Netřebice 16.08.2021
Smlouva o dílo - Polní cesty C2 a C4 v k.ú. Dolany u Jaroměře 16.08.2021
SoD - KoPÚ Vrančice 16.08.2021
Smlouva o dílo - Část 1: Studie pozemkových úprav souvisejících s realizací výstavby dálnice D35 Hořice - Sadová a dálnice D35 Sadová - Plotiště 13.08.2021
Smlouva o dílo - Část 3: Studie pozemkových úprav souvisejících s realizací stavby „I/33 Jaroměř - obchvat“ 13.08.2021
Smlouva o dílo - Část 4: Studie pozemkových úprav souvisejících s realizací stavby „I/33 Náchod - obchvat“ 13.08.2021
Smlouva o dílo - Část 5: Studie za účelem zpracování pozemkových úprav vyvolaných výstavbou dálnice D11 1108 Jaroměř - Trutnov 13.08.2021
Smlouva o dílo - Část 6: Studie za účelem zpracování pozemkových úprav vyvolaných výstavbou dálnice D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR 13.08.2021
Smlouva o dílo č. 876-2021-529101 Výstavba malé vodní nádrže VN1 v k.ú. Děpoltovice 13.08.2021
Smlouva o dílo o provedení akce realizované v rámci programu 129310 na stavbě HZZ "Kanál Krhovice – Hevlín, ČS Božice – stírací stroj česlí" 13.08.2021
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Klenčí pod Čerchovem" 13.08.2021
Smlouva o dílo Realizace společných zařízení v k.ú. Hnátnice 13.08.2021
Smlouva o dílo na výsadbu porostu a péče o porost HC9-R Stebno u Petrohradu 12.08.2021
Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Polní cesta HC9-R v k. ú. Stebno u Petrohradu 12.08.2021
Smlouva o dílo - Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení KoPÚ k.ú. Sobíšky – I. etapa 12.08.2021
Smlouva o dílo - Vytyčení po KoPÚ 2021 - okres Kutná Hora 12.08.2021