Smlouva: Příkazní smlouva 8/2024/504203 (TDS nad výstavbou vodní nádrže VN 5 a polní cesty HC 1 v k.ú. Milence)

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 21955
Evidenční číslo: 8/2024/504203 / DRO
Datum uzavření smlouvy: 02.04.2024
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 150 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 181 500,00
Zadávací řízení: TDS nad výstavbou vodní nádrže VN 5 a polní cesty HC 1 v k.ú. Milence, včetně zajištění činnosti koordinátora BOZP

Název (předmět)

Příkazní smlouva 8/2024/504203 (TDS nad výstavbou vodní nádrže VN 5 a polní cesty HC 1 v k.ú. Milence)

Schválil / podepsal

PLK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění technického dozoru stavebníka v průběhu realizace stavby vodní nádrže VN 5 a polní cesty HC 1 v k.ú. Milence a po jejím dokončení, spočívající zejména v kontrole kvality provádění stavby a zajištění souladu provádění stavby s právními předpisy, projektovou dokumentací a příslušnými správními rozhodnutími.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy