Smlouva: Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Údržba HOZ „HMZ Hustopeče A-B“

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 21994
Evidenční číslo: SPU 107852/2024
Datum uzavření smlouvy: 08.04.2024
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 200 500,00
Cena v Kč vč. DPH: 242 605,00
Zadávací řízení: Výzva č. 114 k podání nabídek v kategorii C2-BR: Údržba HOZ „HMZ Hustopeče A-B“

Název (předmět)

Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Údržba HOZ „HMZ Hustopeče A-B“

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění provedení udržovacích prací v k.ú. Hustopeče nad Bečvou, obec Hustopeče nad Bečvou, ORP Hranice, Olomoucký kraj - odstranění náletových křovin bránících přístupu mechanizace k HOZ, odstranění kořenů a napadaných větví stromů z průtočného profilu HOZ, včetně ekologické likvidace neupotřebitelné dřevní hmoty v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění, úprava průtočného profilu odstraněním splavenin, s jejich využitím na sanaci svahů, opravy nátrží a vyrovnání břehových hran koryta HOZ.
Práce budou provedeny na 1 objektu stavby vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) v celkové délce 0,500 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.
Konkrétní popis jednotlivých požadovaných výkonů je přílohou č 5.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy