Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
SOD na zpracování aktualizace projektové dokumentace na stavbu polních cest k.ú. Perná - etapa I. 23.08.2021
TDI na stavbu polní cesty RCH1 Suchdol u Prosenické Lhoty 23.08.2021
Koordinátor BOZP 20.08.2021
Příkazní smlouva - Koordinátor BOZP při rekonstrukci polních cest HC1 v k. ú. Kobylníky a HC5 v k. ú. Čeradice 20.08.2021
Příkazní smlouva - Technický dozor při rekonstrukci polních cest HC1 v k. ú. Kobylníky a HC5 v k. ú. Čeradice 20.08.2021
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Vodňany" 20.08.2021
Rekonstrukce polních cest HC1 v k. ú. Kobylníky a HC5 v k. ú. Čeradice 19.08.2021
Studie odtokových poměrů v k. ú. Pozdeň, Hřešice, Srbeč a Milý 19.08.2021
Vytyčení po KoPÚ - rok 2021 - Pobočka Příbram 19.08.2021
Projekt pozemkových úprav pro zrušení přejezdů v obci Nový Hrozenkov 18.08.2021
Smlouva o dílo na zhotovení stavby_Realizace polních cest C11 - Seletice - Sovolusky, C2 a C1998 - Doubravany, C1 - Žitovlice, rekonstrukce Propustku P1 - Seletice 18.08.2021
Smlouva o provedení záchranného archeologického výzkumu stavby R 179 - C2B v k.ú. Nepasice 18.08.2021
Dodatek č. 8/21 ke Smlouvě č. 567/95 o prodeji podniku (části podniku) Statek Cheb, Hospodářství Horní a Dolní Hraničná 17.08.2021
Polní cesty CZ1, CZ2 a lokální biokoridor LBK 200175 v k.ú. Malenovice u Zlína 17.08.2021
Realizace polní cesty C3 v k.ú. Hradec nad Svitavou - opakované zveřejnění z důvodu ochrany osobních údajů ze dne 24.11.2021 17.08.2021
Smlouva o dílo číslo 1023-2021-505205 - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Jáma 17.08.2021
Smlouva o dílo číslo 1030-2021-505205 - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Frantoly 17.08.2021
Objednávka č.j. SPU 296187/2021/129/Lei - výměna náplně filtru ÚV Tuřany 16.08.2021
Objednávka č. 17 - Údržba pozemků v Ol. kraji pro rok 2021 - kácení a ořez stromů, sečení trávy a křovin, část 2 Kácení a ořez stromů, sečení trávy a křovin v okresech Jeseník a Šumperk pro rok 2021 16.08.2021
Protierozní opatření v k. ú. Pačlavice 16.08.2021