Smlouva: Rámcová dohoda-Kácení a ořez stromů, údržba nepronajatých pozemků – zeleně ve správě Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj na období 2024-2026

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 21975
Evidenční číslo: SPU 105312/2024/114/Jed
Datum uzavření smlouvy: 28.03.2024
Rámcová dohoda: Ano
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 950 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 359 500,00
Zadávací řízení: Kácení a ořez stromů, údržba nepronajatých pozemků – zeleně ve správě Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj na období 2024-2026

Název (předmět)

Rámcová dohoda-Kácení a ořez stromů, údržba nepronajatých pozemků – zeleně ve správě Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj na období 2024-2026

Schválil / podepsal

HK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění údržby pozemků v Královéhradeckém kraji (dále jen „služeb“), a to na pozemcích s příslušností hospodaření Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj dle jednotlivých požadavků zadavatele, které budou zadávány po dobu platnosti rámcové dohody. Jedná se o poskytování těchto služby pro objednatele sečení pozemků, kácení a ořez dřevin rostoucích mimo les, rizikové kácení, likvidace invazních druhů rostlin a dřevin, zdravotní, bezpečnostní a redukční prořez stromů, bezpečnostní vazby stromů, odstranění a likvidace pařezů, mýcení náletových dřevin a keřů, odvoz a likvidace dřevního odpadu v souladu se zákonem č. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, odkup dřevní hmoty, úklid pozemků po provedených zásazích, náhradní výsadby se zajištěním, odstranění spadlých stromů, lámaných stromů a větví, mulčování travního porostu, podle aktuálních potřeb zadavatele a za podmínek uvedených v rámcové dohodě.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy