Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Objednávka na školení Monitoring eroze 2021 - opakované uveřejnění objednávky z důvodu ochrany osobních údajů, původní uveřejnění 6.10.2021 05.10.2021
Smlouva o poskytování služeb-zajištění vzdělávání státních zaměstnanců - Syndrom (ne)vyhoření 05.10.2021
SoD Vytyčení pozemků 2021 po KoPÚ pro pobočku Hodonín (2. část – Šardice) 05.10.2021
Vytyčení pozemků 2021 po KoPÚ pro pobočku Hodonín (1. část – Blatnička) 05.10.2021
Mokřad 1 v k.ú. Prosiměřice 04.10.2021
Příkazní smlouva č. 40/2021-504202, TDS pro polní cestu C 9 v k. ú. Drahotín 04.10.2021
Smlouva o dílo č. 18/2021/504203 - KoPÚ v k.ú. Pačejov 04.10.2021
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Křešice u Psinic a v k.ú. Psinice 04.10.2021
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Údržba HOZ Olomoucko a Šumpersko 04.10.2021
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Prostějovsko a Přerovsko" 04.10.2021
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Údržba VN Lipová 04.10.2021
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Údržba HOZ „HMZ Bílovec“ 04.10.2021
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Rasošky II." 04.10.2021
SMLOUVA O NÁKUPU ICT PROSTŘEDKŮ NA ZÁKLADĚ VZ DNS 2017 - 52. KOLO – FIREWALLY 04.10.2021
SMLOUVA O NÁKUPU ICT PROSTŘEDKŮ NA ZÁKLADĚ VZ DNS 2017 - 53. KOLO – PÁTEŘNÍ SWITCHE PRO CENTRÁLU SPÚ 04.10.2021
Smlouva o provedení udržovacích a stavebních prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Soběsuky" 04.10.2021
Vyhotovení projektové dokumentace IP9 v k.ú. Břežany II 04.10.2021
Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Lhota pod Kosířem 04.10.2021
Objednávka - Prodloužení podpory centrálních FW 01.10.2021
smlouva na výsadbu porostu a péči o porost VZ "Stavba - Revitalizace Mnišího potoka v k.ú. Jinačovice" 30.09.2021