Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
SoD Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Křtěnov u Olešnice 10.10.2022
SoD Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Opatovice u Rajhradu 10.10.2022
SoD - KoPÚ Rápošov 10.10.2022
Objednávka č. 1/2022 k Rámcové dohodě "Ochranná retenční nádrž Lichnov II. - údržba pozemků 2022 a 2023" 07.10.2022
Projektová dokumentace pro realizaci KoPÚ Lhota u Lipníka nad Bečvou – I. etapa 07.10.2022
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Lažany 07.10.2022
Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Realizace polní cesty HC1 v k. ú. Nové Dvory u Doksan 07.10.2022
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Hořičky II." 07.10.2022
Smlouva o dílo - Vytyčení hranic pozemků po pozemkových úpravách v okrese Louny - 2022 07.10.2022
SoD - KoPÚ Hoděmyšl 07.10.2022
SoD - KoPÚ Planá u Klučenic 07.10.2022
Příkazní smlouva na koordinátora BOZP na realizaci polní cesty HC1 v k. ú. Nové Dvory u Doksan 06.10.2022
Příkazní smlouva na TDS na realizaci polní cesty HC 1 v k. ú. Nové Dvory u Doksan 06.10.2022
Smlouva o dílo - Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Ruda u Nového Strašecí 06.10.2022
SoD č. 30/2022-504202, JPÚ v k. ú. Semněvice 06.10.2022
SoD - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Blažejovice 06.10.2022
Smlouva na výsadbu a zajištění zeleně - Biokoridor K19 v k.ú. Veliš u Jičína 05.10.2022
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Stračovská Lhota, včetně ucelené části k.ú. Mžany a Stračov 05.10.2022
Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Vodní nádrž VN2, biokoridor K19 a polní cesta C-19 v k.ú. Veliš u Jičína 05.10.2022
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Podhradí-Doubrava" 05.10.2022