Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Příkazní smlouva o poskytování právních služeb ("sporná" agenda) SA č. 07/23 16.08.2023
Rámcová dohoda - Vypracování znaleckých posudků v rozsahu činností KPÚ pro Olomoucký kraj – rok 2023,2024 16.08.2023
Smlouva na výsadbu a zajištění zeleně_Biocentrum Pod Dráhou - zeleň v k.ú. Čejč (NPO) 16.08.2023
Smlouva na zajištění servisu, údržby a opravy klimatizačních jednotek 16.08.2023
Smlouva o dílo KoPÚ Horní Orlice 16.08.2023
Smlouva o dílo - Vytyčení a stabilizace vlastnických hranic pozemků po KoPÚ, okres Tábor 2023 16.08.2023
Smlouva o dílo - zajištění autorského dozoru pro výstavbu polní cesty C 6 a části polní cesty C 5, polní cesty C 11 a lesní cesty C 17 v k.ú. Jítrava 16.08.2023
Smlouva o dílo - Zpracování projektové dokumentace pro výstavbu polní cesty C 6 a části polní cesty C 5, polní cesty C 11 a lesní cesty C 17 v k.ú. Jítrava 16.08.2023
SoD na zhotovení stavby_Biocentrum Pod Dráhou - 3 tůně v k.ú. Čejč (NPO) 16.08.2023
SoD na zhotovení stavby_Vedlejší polní cesta VC29 - část A v k.ú. Čejč 16.08.2023
Smlouva o poskytování služeb zajištění vzdělávání státních zaměstnanců 15.08.2023
Geotechnický průzkum pro suchý poldr VN16 v rámci KoPÚ v k.ú. Kostelní Vydří 14.08.2023
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Podlíšťany 14.08.2023
SOD 16/2023/504203 (KoPÚ v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic) 14.08.2023
Objednávka - workshop pro zaměstnance SPÚ_KPÚ pro Ústecký kraj 13.08.2023
Smlouva na provádění servisu a oprav služebních vozů - Část 2: Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro Pobočku Jičín 11.08.2023
Smlouva na provádění servisu a oprav služebních vozů - Část 3: Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro Pobočku Trutnov 11.08.2023
Vytýčení pozemků po KoPÚ II – Vyškov 2023 11.08.2023
Vytyčení pozemků po pozemkových úpravách v k.ú. Hrabětice, Podmolí, Dyjákovičky a Kubšice - II. etapa (podzim 2023) 11.08.2023
VZ - Vytyčení pozemků pro Pobočku Břeclav 2023 11.08.2023