Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k. ú. Rudoltice u Sobotína 07.09.2021
SoD - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hodějice 07.09.2021
Objednávka prostorové analýzy MVN v ústeckém kraji 06.09.2021
Příkazní smlouva - Technický dozor investora při realizaci Výsadby zeleného pásu Zvěrotice 06.09.2021
Smlouva o dílo – Stavební úpravy části budovy ústředí SPÚ pro změnu účelu využití 06.09.2021
Smlouva o nákupu ICT prostředků na základě VZ 201 - 51. kolo - notebooky, PC a monitory 06.09.2021
SoD - KoPÚ Křešice u Divišova 06.09.2021
SoD - KoPÚ Kuňovice 06.09.2021
SoD - KoPÚ Zbenice 06.09.2021
Objednávka vzdělávací akce - Navrhování a projekce PSZ zaměřené na návrh opatření ke zpřístupnění pozemků 03.09.2021
Smlouva na výsadbu porostu a péči o porost - Biokoridor IIBK3 k.ú. Dvory u Nymburka 03.09.2021
Smlouva o dílo - Geodetické služby 02/2021 – Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 03.09.2021
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Určice 03.09.2021
Smlouva o dílo Realizace společných zařízení v k.ú. Parník (aktualizace přidáním přílohy dne 24.11.2021) 03.09.2021
Smlouva o dílo - Stavba polní cesty HPC10 v k.ú. Ohrazenice u Turnova 03.09.2021
Smlouvy o dílo - Zpracování PD pro stavbu Realizace PSZ v k.ú. Klopina 03.09.2021
Agrolesnické protierozní pásy v k.ú. Svinčany 02.09.2021
Dohoda o vypořádání závazků k rámcové dohodě Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro Pobočku Česká Lípa, původně v RS zveřejněné dne 07. 03. 2018 02.09.2021
Objednávka - 4 kredity Azure Prepayment 02.09.2021
Projektová dokumentace na stavbu vodní nádrže VN 1 v k.ú. Bražná 02.09.2021