Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Objednávka - workshop pro zaměstnance SPÚ_KV kraj 21.10.2022
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bratrušov 21.10.2022
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Březina 21.10.2022
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Čechy 21.10.2022
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Služín 21.10.2022
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Stařechovice 21.10.2022
Smlouva o poskytování služby na Zajištění pravidelného servisu a údržby systémů EPS, PZTS a MR 21.10.2022
Objednávka č. 3/22, havarijní kácení 10 ks stromů v k.ú. Káraný 20.10.2022
Objednávky výměny svítidel chodby budovy B 20.10.2022
Příkazní smlouva - BOZP pro stavbu „Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (1. část), propustek P25 a příkop O6“ 20.10.2022
Příkazní smlouva: TDS pro stavbu „Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (1. část), propustek P25 a příkop O6“ 20.10.2022
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Čestice u Častolovic 20.10.2022
Smlouva o dílo_Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Břestek 20.10.2022
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Velké Chvojno" 20.10.2022
OBJEDNÁVKA REALIZACE VINYLOVÉ PODLAHY (OPRAVA PODLAHY VÝMĚNOU)-znovuzveřejnění z důvodu anonymizace, původní zveřejnění 20.10.2022 19.10.2022
Smlouva o dílo - Geotechnický průzkum pro KoPÚ v k.ú. Březín, v k.ú. Kotovice, v k.ú. Kokořov a v k.ú. Klášter u Nepomuka 19.10.2022
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Štíty-město 19.10.2022
Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Otvice 19.10.2022
Smlouva o poskytování služeb k zajištění provozu a údržby staveb k odvodnění pozemků „oblast Jižní Morava“-opakované uveřejnění z důvodu anonymizace -původní uveřejnění ze dne 19.10.2022 19.10.2022
SoD - KoPÚ Sedlec u Mšena 19.10.2022