Smlouva: PD - Stavba MVN2 a tůně 1-12 v k.ú. Korolupy

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 22001
Evidenční číslo: 218-2024-523206
Datum uzavření smlouvy: 08.04.2024
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 369 500,00
Cena v Kč vč. DPH: 447 095,00
Zadávací řízení: PD - Stavba MVN2 a tůně 1-12 v k.ú. Korolupy

Název (předmět)

PD - Stavba MVN2 a tůně 1-12 v k.ú. Korolupy

Schválil / podepsal

JMK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění zakázky je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby, vyhotovení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále rozpočet), vyhotovení výškopisných a polohopisných zaměření, provedení podrobného geotechnického průzkumu podle platných technických norem a předpisů, zajištění vydání souhlasných vyjádření všech orgánů a organizací dotčených stavbou a zajištění vydání stavebního povolení včetně příslušného povolení k nakládání s povrchovými vodami (dále jen „stavební povolení“), spolupráce při veřejné zakázce na výběr zhotovitele (zpracování dodatečných informací v průběhu výběrových/zadávacích řízení).

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy