Smlouva: Smlouva o dílo na realizaci LBK TB1-TB2 Mchov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 21974
Evidenční číslo: 206-2024-504101/BRO
Datum uzavření smlouvy: 03.04.2024
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 301 031,95
Cena v Kč vč. DPH: 1 574 248,67

Název (předmět)

Smlouva o dílo na realizaci LBK TB1-TB2 Mchov

Schválil / podepsal

PLK-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výsadby lokálního biokoridoru v k.ú. Mchov navržený v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Mchov dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů. Výsadby budou provedeny dle projektové dokumentace a budou sloužit jako opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a k doplnění územního systému ekologické stability.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy