Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Příkazní smlouva - Zajištění činnosti odborného technického dohledu v oblasti správy vodních nádrží v Libereckém kraji, v působnosti Pobočka Česká Lípa - obstarávání provozu, údržby, oprav a využití majetku v příslušnosti hospodaření SPÚ 30.09.2022
Rámcová dohoda na vypracování znaleckých posudků a odhad cen nemovitostí pro MSK na rok 2022-2024 - pozemky 30.09.2022
Smlouva o dílo na zhotovení stavby 873-2022-59101 - Realizace polní cesty HC1-R v k.ú. Štítary u Krásné 30.09.2022
Smlouva o poskytování služeb podpory aplikace XZR Hledáček 30.09.2022
TDS - polní cesty P1, Pv5, sanace strže a další opatření v k. ú. Holešín 30.09.2022
Zajištění údržby nepronajatých pozemků v Moravskoslezském kraji 30.09.2022
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Částkov a k.ú. Svárov u Uherského Hradiště 29.09.2022
Objednávka správy budovy říjen 2022 29.09.2022
Objednávka - Zajištění služeb projektového řízení 29.09.2022
Smlouva o dílo na provedení stavby s názvem Dešťová kanalizace Strahovice u vodárny SO 02 Ochranný val 29.09.2022
Smlouva o dílo - Realizace odstranění škod u cesty C6 v k.ú. Nová Ves nad Popelkou 29.09.2022
Smlouva o dílo - Realizace vodohospodářských opatření Pokřikov 29.09.2022
SoD 949-2022-529101 na vypracování PD pro výstavbu VPC 6R v k. ú. Hory u Jenišova 29.09.2022
SoD 950-2022-529101 na výkon AD pro stavbu VPC 6R v k. ú. Hory u Jenišova 29.09.2022
Smlouva na výsadbu porostu a péči o porost - PEO1 Kouty u Poděbrad 27.09.2022
Smlouva o dílo č. 959-2022-514201 na Vytyčení pozemků po KoPÚ v okrese Hradec Králové - podzim 2022, HK 27.09.2022
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Bučina" 27.09.2022
SoD č. 28/2022-504202, JPÚ v k. ú. Horšov 27.09.2022
SoD č. 29/2022-504202, JPÚ v k. ú. Vidice 27.09.2022
SoD - KoPÚ Žíšov 27.09.2022