Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Předběžný geotechnický průzkum pro KoPÚ Šumice u Uherského Brodu 02.09.2021
smlouva o dílo na VZ na výsadbu "LBK 8 a LBK 9 v k.ú. Velké Bílovice" 02.09.2021
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Údržba HOZ Valašsko 02.09.2021
Objednávka - Úklid v sídle KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha - září - prosinec 2021 01.09.2021
Projektová dokumentace na poldr P1 v k.ú. Vranovice 01.09.2021
Smlouva o dílo Autorský dozor cesta HC17 v k.ú. Lochočice - opakované uveřejnění z důvodu anonymizace u původního dokumentu, který byl uveřejněn dne 1. 9. 2021 01.09.2021
Smlouva o dílo Projektová dokumentace – cesta HC17 v k.ú. Lochočice 01.09.2021
Smlouva o dílo - Výstavba vodních nádrží VN1, VN4 a cesty VC1b v k.ú. Habartice u Frýdlantu 01.09.2021
SoD Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lanžhot - část 2 (Soutok) 01.09.2021
SoD - KoPÚ Milín 01.09.2021
SoD - KoPÚ Zalužany 01.09.2021
SoD Stavba ochranných nádrží N04 a N06 v k.ú. Hovorany 01.09.2021
Stavba ochranných nádrží N04 a N06 v k.ú. Hovorany - smlouva výsadba porostu a péče 01.09.2021
Úprava rozvodů ústředního topení v budově SPÚ, Pobočky Svitavy 01.09.2021
Smlouva o dílo - Stavba polní cesty HC1a a IP4 v k. ú. Nedaříž - opakované uveřejnění Smlouvy z důvodu ochrany osobních údajů - původní uveřejnění dne 31.08.2021 31.08.2021
Smlouva o poskytování služeb-Podpora k aplikaci WATT – docházkový systém a sw upgrade terminálů 31.08.2021
Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. PN 2021_0017 (v souvislosti s realizací VHO v k.ú. Měčín) 31.08.2021
Smlouvy o dílo - Zpracování PD pro stavbu Realizace PSZ v k.ú. Horní Libina 31.08.2021
VZMR - Překládka sítě elektronických komunikací - Ostrý Kámen (opakované zveřejnění z důvodu ochrany osobních údajů, původní zveřejnění provedeno dne 31.8.2021) 31.08.2021
Komplexní pozemkové úpravy Vyškovec 30.08.2021