Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Březník 09.10.2023
Smlouva o dílo - KoPÚ Ohrazenice v Brdech 09.10.2023
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ " Údržba HOZ Třeboňsko" 09.10.2023
Smlouva o dílo Polní cesta DC62, svodný příkop PRI1 a zatravněná údolnice v k.ú. Velká Chyška 09.10.2023
Vytyčení hranic pozemků po KoPÚ v okrese Jindřichův Hradec - rok 2023 09.10.2023
Smlouva o dílo - KoPÚ Jince v Brdech 06.10.2023
Smlouva o dílo - KoPÚ Křešín v Brdech 06.10.2023
Smlouva o dílo - Vytýčení a stabilizace vlastnických hranic pozemků po KoPÚ v okrese Strakonice II - 2023 06.10.2023
Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy Úhošťany 05.10.2023
smlouva o dílo na VZ "Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zboněk" 05.10.2023
Objednávka č. 4/2023 dle Rámcové dohody na poskytování služeb „Rozbory sedimentů a půdy“ č. 0052-D1-22-206 ze dne 16. 12. 2022. 04.10.2023
Objednávka na poskytování služeb_Vzdělávací akce - Školení VFP 04.10.2023
Smlouva o dílo - Geodetické práce v okrese Rychnov nad Kněžnou 2023/3 04.10.2023
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Rovné u Dobrého 04.10.2023
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Benátecká Vrutice 04.10.2023
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nosálov vč. části k. ú. Doubravice 04.10.2023
Smlouva o dílo - KoPÚ Bedlno s upřesněním přídělů 04.10.2023
Smlouva o dílo - KoPÚ Kounov u Rakovníka s upřesněním přídělů 04.10.2023
SoD - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Uhřice 04.10.2023
Nákup nábytku pro kanceláří KPÚ pro Ústecký kraj 03.10.2023