Smlouva: Smlouva o dílo na realizaci IP9 v k.ú. Doly u Boru

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 21973
Evidenční číslo: 203-2024-504101/BRO
Datum uzavření smlouvy: 03.04.2024
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 673 695,08
Cena v Kč vč. DPH: 2 025 171,05
Zadávací řízení: Realizace Doly u Boru IP9 a Mchov LBK TB1-TB2

Název (předmět)

Smlouva o dílo na realizaci IP9 v k.ú. Doly u Boru

Schválil / podepsal

PLK-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výsadby izolační zeleně v k.ú. Doly u Boru navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Doly u Boru dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů. Výsadby budou provedeny dle projektové dokumentace a budou sloužit jako opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a k doplnění územního systému ekologické stability.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy