Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Stavba polní cesty HPC 1 R v k.ú. Řesanice 22.08.2019
Smlouva o dílo - Stavba polní cesty NVPC 5 v k.ú. Krsy 22.08.2019
Smlouva o dílo - Studie odtokových poměrů k.ú. Protivín 22.08.2019
Objednávka realizace stěny k uzavření prostoru s uloženými dokumenty 21.08.2019
Příkazní smlouva činnost TDS pro výstavbu polní cesty Vysoké Jamné VPC11 21.08.2019
Smlouva o dílo - Realizace PSZ polní cesta VPC 5.1. a větrolam IP 4 v k. ú. Nové Kopisty 21.08.2019
Smlouva o dílo Rekonstrukce polní cesty VPC3 v k.ú. Březina u Hořepníku 21.08.2019
Smlouva o dílo - Technický dozor stavebníka - Česká Čermná PC č. 9 21.08.2019
SoD - KoPÚ Klipec 21.08.2019
Objednávka - Internet ústředí - na základě Rámcové dohody o poskytování datových služeb pro SPÚ 20.08.2019
Příkazní smlouva - TDS na HPC 1 R v k.ú. Řesanice 20.08.2019
Příkazní smlouva - TDS na NVPC 5 v k.ú. Krsy 20.08.2019
Smlouva o dílo - Dokončení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tachov u Doks 20.08.2019
Smlouva o dílo - KoPÚ-RP v k.ú. Kotovice 20.08.2019
Smlouva o dílo - KoPÚ-RP v k.ú. Záluží 20.08.2019
Smlouva o dílo na Výstavbu polní cesty Vysoké Jamné VPC 11 20.08.2019
Vytyčování po pozemkových úpravách v okrese Ústí n.O. 2019 20.08.2019
Objednávka - Zajištění služeb pro workshop_ KPÚ pro Kraj Vysočina 19.08.2019
Opakované uveřejnění - Výstavba polní cesty CS2 v k.ú. Slatina - chyběly přílohy - původně uveřejněno 23. 8. 2017 19.08.2019
Příkazní smlova - Technický dozor stavebníka polní cesty VC4 v k.ú. Chotěvice 19.08.2019