Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Staré Ransko - smlouva o dílo 28.12.2020
Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Obnova "Rybníka pod lesem" v k. ú. Malměřice (opakované uveřejnění z důvodu nepropojení v E-ZAK) 28.12.2020
Smlouva o dílo - Realizace souboru staveb SZ v k.ú. Třebom 28.12.2020
Smlouva o dílo - Pilotní projekt JPÚ Ruda u Nového Strašecí 23.12.2020
Rámcová dohoda: Zajištění expertní podpory při posouzení návrhů plánů společných zařízení nebo projektových dokumentací pro realizaci stavby v rámci činnosti Regionálních dokumentačních komisí – VI. 21.12.2020
Smlouva o dílo - Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k.ú. Horní Sokolovec 21.12.2020
Smlouva o dílo - Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k.ú. Jeníkovec 21.12.2020
Smlouva o dílo - Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu 21.12.2020
Smlouva o dílo na provedení AD k výstavbě 1. části polní cesty HPC 1 a polní cesty VPC 10 v k.ú. Dalešice u Jablonce n.N. 21.12.2020
Smlouva o dílo - Zpracování PD na část polní cesty HPC 1 a polní cestu VPC 10 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou, včetně zajištění dokladů pro žádost o stavební povolení 21.12.2020
Projektové dokumentace na polní cesty - okres České Budějovice 18.12.2020
Příkazní smlouva na činností spojené se správou nemovitých věcí v příslušnosti SPÚ - Břeclav 2021 18.12.2020
AD na realizaci Soustava tůní v k.ú. Lovčičky lokalita Hroušový 17.12.2020
Vypracování inženýrskogeologického a hydrologického posouzení svahové nestability na p. č. 1642/17 v k. ú. Horní Lhota u Luhačovic 17.12.2020
Zpracování PD na soustavu tůní v k.ú. Lovčičky lokalita Hroušový 17.12.2020
Dohoda o vypořádaní závazků ke Smlouvě o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "HOZ Nežárka III" 16.12.2020
Smlouva o dílo na zhotovení stavby: Realizace polních cest C1 v k. ú. Seletice, C17 a C18 v k. ú. Sovenice, úseky cest C8 a C6_1 v k. ú. Seletice, opak. uveřejnění z dův. anonymizace os. údajů, pův. uveřejnění 16.12.2020 16.12.2020
Smlouva o zajištění úklidu a správy sídla Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj pro rok 2021 16.12.2020
Zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci polní cesty HC8-R v k. ú. Květinov 15.12.2020
Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Blatensko" 14.12.2020