Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Prováděcí smlouva 45 - Geodetické služby 2016-2018 – Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 14.06.2018
Prováděcí smlouva 46 - Geodetické služby 2016-2018 – Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 14.06.2018
Příkazní smlouva - Činnost koordinátora BOZP - PSZ Chvalšiny (HPC 1, VPC 12 a VPC 2) 14.06.2018
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka - PSZ Chvalšiny (HPC 1, VPC 12 a VPC 2) 14.06.2018
291. Objednávka č. 229305/2018/Fi 14.06.2018
Objednávka č. 171/2018 - rámcová smlouva č. 371-2018-508101 13.06.2018
Prováděcí dokumentace na stavby polních cest v k.ú. Nová Ves (C1, C3 a C15) a Milovanice (C18, C15a a C14) 13.06.2018
Předběžný gotechnický průzkum pro KoPÚ Sušice 13.06.2018
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Svébohov 13.06.2018
Polní cesta CHN 1 v k.ú. Mladoňovice na Moravě 12.06.2018
Rámcová dohoda č. 689-2018-529101 Znalecké posudky pro KPÚ pro Karlovarský kraj na období květen 2018 až březen 2019, opakované zveřejnění dodatku z důvodu ochrany osobních údajů, původní zveřejnění provedeno dne 15. 6. 2018 12.06.2018
Smlouva o dílo_Interaktivní úřední deska 12.06.2018
KoPÚ s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v k.ú. Biskupice u Jevíčka 11.06.2018
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Údržba HOZ Čisovice - Tursko 11.06.2018
Smlouva o dílo - Studie odtokových poměrů Dobřany v katastrálních územích Dobřany, Šlovice, Chlumčany a Vstiš 11.06.2018
Smlouva o dílo - Vypracování projektové dokumentace na stavbu polních cest v k.ú. Oblajovice, Košice, Meziříčí, Horusice, Zvěrotice, Božejovice, Hvožďany, Myslkovice, Řípec na základě schválených návrhů pozemkových úprav 11.06.2018
450-2018-529101 - TDS při výstavbě polních cest v k.ú. Sítiny, Ovesné Kladruby, Vysočany u Ovesných Kladrub, Palič, Krapice, Horní Ves u Mar. Lázní a hospodářského sjezdu v k.ú. Chocovice, opakované zveřejnění z důvodu och. os. úd., původně zv 12.6. 2018 11.06.2018
451-2018-529101 - BOZP při výstavbě polních cest v k.ú. Sítiny, Ovesné Kladruby, Vysočany u Ovesných Kladrub, Palič, Krapice, Horní Ves u Mar. Lázní a hospodářského sjezdu v k.ú. Chocovice. opakované zveřejnění z důvodu och. os. úd., původně zv 12.6. 2018 11.06.2018
452-2018-529101 Výkon technického dozoru stavebníka (TDS) při realizaci polních cest v k.ú. Krásno nad Teplou HPC 1+1´ a VPC 5, opakované zveřejnění dodatku z důvodu ochrany osobních údajů, původní zveřejnění provedeno dne 13. 6. 2018 11.06.2018
Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí užívacích práv k programovému vybavení a Datovám souborům ÚRS 08.06.2018