Smlouva: Výměna oken v budově hájenky na KN parcele p. č. st. 79 v k. ú. Úboč

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15249
Evidenční číslo: Objednávka č. 7/2021-504202
Datum uzavření smlouvy: 13.10.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 65 592,00
Cena v Kč vč. DPH: 75 431,00

Název (předmět)

Výměna oken v budově hájenky na KN parcele p. č. st. 79 v k. ú. Úboč

Schválil / podepsal

PLK-VZ

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy