Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Objednávka - Nákup kancelářského nábytku, včetně dopravy a montáže 04.02.2021
Smlouva o dílo - Zhotovení projektové dokumentace Polní cesty SÚ6, II. etapa, úsek km 0,000-0,060 k.ú. Meziříčí 04.02.2021
Smlouva o dílo č. 37-2021-508100 na zhotovení stavby - Výstavba polních cest C10B a C8a v k.ú. Řehlovice, VC6 v k.ú. Malhostice 02.02.2021
Smlouva o dílo č. 38-2021-508100 na výsadbu porostu a péče o porost - Výsadba zeleně podél polní cesty C10B v k.ú. Řehlovice 02.02.2021
Smlouva o dílo - Projekty na realizaci polních cest v k.ú. Kouty u Poděbrad a Škvorec 02.02.2021
Rámcová smlouva o poskytování služeb 01.02.2021
Smlouva o dílo na provedení rekonstrukce protierozní cesty HPC3 a novostavby drenážní cesty C1 s výsadbou v k.ú. Arnoltice, Růžová 01.02.2021
Smlouva o dílo - Vyhotovení geometrického plánu JPÚ Zvěrotice 28.01.2021
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Tlumačov - kácení topolů 27.01.2021
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HZZ "Údržba HZZ Bulhary - Přítluky" 26.01.2021
Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací "Přeložka CETIN - stavba polní cesty v k.ú. Řehlovice" 26.01.2021
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Rasošky I." 25.01.2021
Smlouva o dílo - Zpracování geotechnického průzkumu v katastrálním území Svébohov 25.01.2021
Objednávka - Úklid v sídle KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha - leden - březen 2021 21.01.2021
Smlouva o dílo: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sněhov 20.01.2021
Smlouva o dílo na TBD - Ochranná retenční nádrž Lichnov II 19.01.2021
Vypracování PD pro stavební povolení a realizaci díla vodní nádrž N1 (Kozáky) v k. ú. Meziříčko u Moravských Budějovic 19.01.2021
Vypracování PD pro stavební povolení a realizaci díla vodní nádrž VN1 (Na Babách) v k. ú. Třesov a zatravněná údolnice vč. rozšíření tůně T1 v k. ú. Pozďátky 19.01.2021
Rámcová dohoda Údržba a úklid pozemků ve správě KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha na rok 2021 15.01.2021
Rámcová dohoda k veřejné zakázce na opravu okenních žaluzií v budově ústředí SPÚ 14.01.2021