Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Objednávka - Dodávka přístupů webové aplikace NemKalk 30.08.2019
Objednávka Vzdělávací akce - seminář Pozemkové úpravy nástroj pro zmírnění negativního dopadu klimatických změn 30.08.2019
SOD - Geodetické práce v okrese Rychnov nad Kněžnou 2019/2 30.08.2019
SoD - KoPÚ Velká Skalice 30.08.2019
Kupní smlouva na dodávku obálek 29.08.2019
Příkazní smlouva TDS pro stavbu "Polní cesta C9 v k. ú. Chudčice" 29.08.2019
Realizace PSZ v k.ú. Seletice a Doubravany, Překládka zařízení při výstavbě PC - C1-Seletice, C17 a C18_Sovenice 29.08.2019
Smlouva o dílo č. 673-2019-504204 - Demolice objektu v k.ú. Doly u Boru 29.08.2019
Smlouva o dílo č. 674-2019-504204 - Demolice objektu v k.ú. Zhoř u Stříbra 29.08.2019
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mýto u Hořic na Šumavě 29.08.2019
Smlouva o dílo na provedení autorského dozoru projektanta - Obnova stávajícího vodního díla - Rybník pod lesem v k. ú. Malměřice 29.08.2019
Smlouva o dílo - Realizace prvků plánu společných zařízení Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Horní Libina – I. etapa 29.08.2019
Smlouva o dílo - Stavba vodních nádrží VN1, VN2 a polní cesty HPC4 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu a k.ú. Kristiánov 29.08.2019
Smlouva o dílo - Vytyčení po KoPÚ - okres Kutná Hora (2019/II.) 29.08.2019
Smlouva o dílo - Zpracování projektové dokumentace na realizaci společných zařízení "Obnova stávajícího vodního díla - Rybník pod lesem" v k. ú. Malměřice 29.08.2019
SoD - Vytyčování pozemků po KoPÚ pro Pobočku Brno 2019 29.08.2019
Zajištění technického dozoru staveníka u výstavby polní cesty C1 v k. ú. Naloučany 29.08.2019
Zpracování DKM včetně SPI, podkladů pro zavedení výsledků PÚ do KN, aktualizace návrhu KoPÚ a přílohy k druhému rozhodnutí v rámci KoPÚ v k.ú. Praskolesy 29.08.2019
Opakované uveřejnění Smlouvy z důvodu ochrany osobních údajů, původní uveřejnění bylo provedeno dne 29.8.2019 - Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Údržba HOZ Skřeněř - III. etapa 28.08.2019
Smlouva o dílo č. 663-2019-529101 - Realizace polní cesty VPC 5 k.ú. Radyně 28.08.2019