Smlouva: Smlouva o dílo - KoPÚ v k. ú. Šlovice u Bukovce

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15260
Evidenční číslo: 46/2021-504202 HUC
Datum uzavření smlouvy: 14.10.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 975 800,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 180 718,00
Zadávací řízení: KoPÚ v k. ú. Šlovice u Bukovce

Název (předmět)

Smlouva o dílo - KoPÚ v k. ú. Šlovice u Bukovce

Schválil / podepsal

PLK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Šlovice u Bukovce, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, dále jako podklad pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN a také jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.

Předpokládaná výměra obvodu KoPÚ v k.ú. Šlovice u Bukovce činí 106 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy