Smlouva: Smlouva o dílo - MVN Lamberk - oprava výpustného zařízení a odtokového potrubí

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15263
Datum uzavření smlouvy: 14.10.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 478 212,07
Cena v Kč vč. DPH: 1 788 636,60
Zadávací řízení: MVN Lamberk - oprava výpustného zařízení a odtokového potrubí

Název (předmět)

Smlouva o dílo - MVN Lamberk - oprava výpustného zařízení a odtokového potrubí

Schválil / podepsal

MSK-VZ

Stručný popis

Výstavba nové spodní výpusti stávající MVN Lamberk a navazujícího železobetonového odpadního potrubí, kterým bude bezpečně odváděna voda z nádrže do VT Rakovec (IDVT 10209389) a sanace požeráku dle PD včetně příslušenství v katastrálním území Žilina u Nového Jičína na pozemcích parc. č. 1491/1, 1493/47, 1493/48, 1493/49, 1493/52, 1495/2, 1540/1.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Moravskoslezský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy