Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Objednávka 3 ks klimatizací pro kanceláře pobočky Hodonín 05.09.2019
Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Všeradice 05.09.2019
Smlouva o dílo_Polní cesta Doupě – K Jarošovu kříži 05.09.2019
Smlouva o dílo - Vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci účelové komunikace Polní cesta Nahořany na p.č. 1400 v k.ú. Záhoří u Větřní 05.09.2019
Dohodu o vypořádání závazků k objednávce na malířské práce pro ústředí SPÚ 04.09.2019
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bousín a k.ú. Repechy 04.09.2019
Smlouva o dílo Polní cesta Kuřimany k Milejovicům opakované zveřejnění z důvodu opravy anonymizace dat - původní uveřejnění dne 4.9.2019 04.09.2019
SOD 18/2019/504203 (Realizace VHO III. v k.ú. Bolešiny - 1. část) 04.09.2019
Výkon TDS při stavbě Účelová komunikace HC5 a PEO IP16 v k.ú.Jevišovka 04.09.2019
Vytýčení pozemků po KoPÚ pro Pobočku Břeclav 2019 04.09.2019
Smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Charvatce u Martiněvsi 03.09.2019
Smlouva - o poskytování služeb podpory aplikace XZR Hledáček 03.09.2019
Smlouva o poskytování služeb - realizace Vzdělávací akce - Správní řízení - opakované uveřejnění Smlouvy z důvody ochrany osobních údajů, původně zveřejněno dne 3.9.2019 03.09.2019
Rámcová dohoda č. 643-2019-504101 - Vyhotovení znaleckých posudků v rozsahu činnosti Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj pro období 2019 - 2021 02.09.2019
Smlouva o dílo - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Chodský Újezd 02.09.2019
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Černětice a Račí - opakované zveřejnění z důvodu opravy anonymizace dat - původní uveřejněno dne 2.9.2019 02.09.2019
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rynoltice 02.09.2019
Smlouva o dílo na veřejnou zakázku Rekonstrukce toalet a zázemí budovy "B" ústředí SPÚ 02.09.2019
Smlouva o dílo - Výstavba a obnova polní cesty HPC 9 v k.ú. Žalany 02.09.2019
Smlouva o dílo - Vytyčení po KoPÚ v okrese Písek v roce 2019 02.09.2019