Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Stolany a Čejkovice u Mladoňovic 15.02.2021
Smlouva o dílo na Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Bažantov 15.02.2021
Rámcová dohoda - Objednávka č. 22 - kácení dřevin v k.ú. Chyjice - oprava z důvodu anonymizace, původně zveřejněno dne 15.2.2021 11.02.2021
Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci díla: Polní cesta C1a a C1b, C2 v k. ú. Meziříčko u Moravských Budějovic a PC C3 v k. ú. Šašovice 11.02.2021
Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci díla: Polní cesta VPC15 v k. ú. Pozďátky 11.02.2021
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Polánky n/D včetně ucelené části k.ú. Třebechovice p.O. a Ledce 10.02.2021
JPÚ Osnice 09.02.2021
Objednávka opravy nouzového osvětlení - opakované uveřejnění 09.02.2021
SoD - AD - Biocentra BC3, BC5 a biokoridory v k.ú. Moutnice 09.02.2021
SoD - PD – Biocentra BC3, BC5 a biokoridory v k.ú. Moutnice 09.02.2021
Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú Letkovice, lokalita "Nad hrází" 04.02.2021
Objednávka - Nákup kancelářského nábytku, včetně dopravy a montáže 04.02.2021
Smlouva o dílo - Zhotovení projektové dokumentace Polní cesty SÚ6, II. etapa, úsek km 0,000-0,060 k.ú. Meziříčí 04.02.2021
Smlouva o dílo č. 37-2021-508100 na zhotovení stavby - Výstavba polních cest C10B a C8a v k.ú. Řehlovice, VC6 v k.ú. Malhostice 02.02.2021
Smlouva o dílo č. 38-2021-508100 na výsadbu porostu a péče o porost - Výsadba zeleně podél polní cesty C10B v k.ú. Řehlovice 02.02.2021
Smlouva o dílo - Projekty na realizaci polních cest v k.ú. Kouty u Poděbrad a Škvorec 02.02.2021
Rámcová smlouva o poskytování služeb 01.02.2021
Smlouva o dílo na provedení rekonstrukce protierozní cesty HPC3 a novostavby drenážní cesty C1 s výsadbou v k.ú. Arnoltice, Růžová 01.02.2021
Smlouva o dílo - Vyhotovení geometrického plánu JPÚ Zvěrotice 28.01.2021
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Tlumačov - kácení topolů 27.01.2021