Smlouva: Smlouva o dílo - Část 2: Polní cesty RCV17, RCV18 a RCV21 Cehnice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15896
Datum uzavření smlouvy: 23.12.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 12 850 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 15 548 500,00
Zadávací řízení: Část 2: Polní cesty RCV17, RCV18 a RCV21 Cehnice

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Část 2: Polní cesty RCV17, RCV18 a RCV21 Cehnice

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Předmětem zakázky je stavba polních cest RCV17: P4,0/30, délka 47 m, povrch asfaltobeton; polní cesta RCV17 a RCV18: P4,0/30, délka 1098 m, 3x výhybna, 2x propustek DN 400, povrch penetrační makadam; polní cesta RCV21: P4,0/30, délka 1174 m, 4x výhybna, 1x propustek DN 1200, rekonstrukce melioračních vpustí, obnova příkopů, úprava aktivní zóny, povrch penetrační makadam.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy