Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Uherskohradišťsko" 14.12.2020
Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Valašsko" opakované uveřejnění Smlouvy z důvodu ochrany osobních údajů, původní uveřejnění bylo provedeno dne 6.1.2021 14.12.2020
Dohoda o vypořádaní závazků ke Smlouvě o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Město Albrechtice" 14.12.2020
Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě "Hranice II" 14.12.2020
Příkazní smlouva o poskytování právních služeb ("sporná" agenda) SA č. 9/20 14.12.2020
Rámcová dohoda na zajištění údržby nepronajatých pozemků v Moravskoslezském kraji 14.12.2020
Smlouva o poskytování služeb údržby, podpory a rozvoje elektronické spisové služby pro období 2021 - 2022 14.12.2020
SOD 33/2020/504203 (Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Žíznětice/2) 14.12.2020
Smlouva o dílo Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro realizaci stavby a výkon autorského dozoru stavby Protierozní opatření v k.ú. Karlovice u Zlína 11.12.2020
Objednávka na Kácení a ořez stromů včetně náhradní výsadby v okrese Tachov 10.12.2020
Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Moštěnice 10.12.2020
SoD koPÚ Lovčičky - dodatek č. 5 (méněpráce) 08.12.2020
SOD - Vypracování projektové dokumentace na navazující vodohospodářská opatření (Roklinka) v k.ú. Svinaře 08.12.2020
Úklid budovy, pobočka Svitavy, 2021-2022 08.12.2020
Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo o provedení oprav na stavbách HOZ "HOZ Červená Hora, HOZ Vilantice" 07.12.2020
Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "HOZ Úbislavice"" 07.12.2020
Příkazní smlouva - Zajištění služeb spojených se správou nemovitých věcí, které jsou ve vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro SPÚ v okrese Louny pro rok 2021 07.12.2020
Rámcová dohoda - Údržba pozemků v Ol. kraji pro rok 2021 - Část 1 - Kácení a ořez stromů, sečení trávy a křovin v okresech OL, PV a PR pro rok 2021 - opakované uveřejnění smlouvy z důvodu ochrany osobních údajů, původní uveřejnění dne 7.12.2020 07.12.2020
Rámcová dohoda - Údržba pozemků v Olomouckém kraji pro rok 2021 - kácení a ořez stromů, sečení trávy a křovin - Část 2 - Kácení a ořez stromů, sečení trávy a křovin v okresech Jeseník a Šumperk pro rok 2021 07.12.2020
Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě "Brantice" 04.12.2020