Smlouva: Smlouva o dílo na zhotovení stavby Polní cesty C1, C2, C3, C16 v k. ú. Nedašov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15901
Evidenční číslo: 1618-2021-525201
Datum uzavření smlouvy: 29.12.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 26 436 827,39
Cena v Kč vč. DPH: 31 988 561,14
Zadávací řízení: Polní cesty C1, C2, C3, C16 v k. ú. Nedašov

Název (předmět)

Smlouva o dílo na zhotovení stavby Polní cesty C1, C2, C3, C16 v k. ú. Nedašov

Schválil / podepsal

ZLK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky je zhotovení stavby Polní cesty C1, C2, C3, C16 v k. ú. Nedašov. Jedná se o realizaci prvků plánu společných zařízení v rámci pozemkových úprav v k .ú. Nedašov, a to konkrétně o zařízení pro zpřístupnění pozemků.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Zlínský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy