Smlouva: Smlouva o dílo Polní cesty k.ú. Dolní Chřibská

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15897
Evidenční číslo: 1608-2021-508207
Datum uzavření smlouvy: 27.12.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 22 222 222,00
Cena v Kč vč. DPH: 26 888 888,62
Zadávací řízení: Polní cesty k.ú. Dolní Chřibská

Název (předmět)

Smlouva o dílo Polní cesty k.ú. Dolní Chřibská

Schválil / podepsal

UL-VZ

Stručný popis

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty a provozní soubory:
SO 1 VPC 1 – Polní cesty k.ú. Dolní Chřibská – VPC1
SO 2 VPC 3 - Polní cesty k.ú. Dolní Chřibská – VPC3
SO 3 VPC 4 - Polní cesty k.ú. Dolní Chřibská – VPC4
SO 201 - Most na polní cestě VPC3, Most na polní cestě VPC4

Jedná se o stavební práce v rámci rekonstrukce tří vedlejších polních cest včetně 2 mostků a doprovodné výsadby v k.ú. Dolní Chřibská. VPC1 od hřbitova směrem k Rybništi, VPC3 okolo Spravedlnosti směrem k Doubici a VPC4 z intravilánu přes Doubický potok až na silnici Chřibská-Doubice. Stavby leží v CHKO Lužické hory a v Ptačí oblasti. Součástí prací je povolené kácení v předepsaném období do konce února. Stavbu ovlivňují vnější časové vazby na překládku IS, výjimky k ochraně živočichů a podmínky vymezené stavebním povolením.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy