Smlouva: Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Hořičky"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15958
Evidenční číslo: 0107-D1-21-206
Datum uzavření smlouvy: 20.12.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 139 334,40
Cena v Kč vč. DPH: 168 594,62
Zadávací řízení: Údržba HOZ Hořičky

Název (předmět)

Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Hořičky"

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem zakázky je provedení udržovacích prací v k. ú. Hořičky, okres Náchod, ORP Náchod, povodí Labe. Bude provedeno kácení křovin a stromů do průměru kmene 100 mm v profilu HOZ a podél HOZ v šíři 2 m včetně odstranění nevhodně rostoucích větví stromů. Pařezy a kmínky po odstraněných dřevinách budou ošetřeny proti obrůstání. Dále dojde k posečení divokého porostu a vodního rostlinstva z profilu HOZ. Veškerá pokosená hmota bude vyhrabána a zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Z profilu HOZ budou vysbírány suché a popadané větve. Veškerá dřevní hmota bude nevyužitelná a bude zlikvidována zhotovitelem v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Práce budou provedeny na jednom objektu stavby vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) v celkové délce 0,366 km.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy