Smlouva: Smlouva o dílo - Část 1: Polní cesty NCH3 a RCV16 Cehnice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15895
Datum uzavření smlouvy: 23.12.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 7 309 100,00
Cena v Kč vč. DPH: 8 844 011,00
Zadávací řízení: Část 1: Polní cesty NCH3 a RCV16 Cehnice

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Část 1: Polní cesty NCH3 a RCV16 Cehnice

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Předmětem zakázky je stavba polních cest NCH3: P4,5/30, délka 615 m, 3x výhybna, 3x propustek DN 600, 1x žlab DN 200, povrch asfaltobeton; polní cesta NCH3, větev B: P3,5/20, délka 128 m, 1x žlab DN 300, povrch asfaltobeton; polní cesta RCV16: P4,0/30, délka 171 m,1x žlab DN 300, povrch asfaltobeton.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy