Smlouva: Smlouva o dílo číslo 1626-2021-505205 - Polní cesta HPC 1 - KoPÚ Malovice u Netolic

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15905
Datum uzavření smlouvy: 30.12.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 9 389 442,55
Cena v Kč vč. DPH: 11 361 225,49
Zadávací řízení: Polní cesta HPC 1 - KoPÚ Malovice u Netolic

Název (předmět)

Smlouva o dílo číslo 1626-2021-505205 - Polní cesta HPC 1 - KoPÚ Malovice u Netolic

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Stavební objekt SO 101 polní cesta označená jako HPC 1 v katastrálním území Malovice u Netolic. Jedná se o rekonstrukci a novostavbu polní cesty kategorie P 4,5/30 o celkové délce 1 811,64 m. Součástí realizace je i výsadba doprovodné zeleně.
Vybudováním polní cesty označené jako HPC 1 dojde ke zpřístupnění velkého množství okolních zemědělských pozemků pro jejich vlastníky a výsadbou doprovodné zeleně se zvýší i ekologická stabilita území.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy