Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací CETIN - stavba polní cesty C1 v k.ú. Labská Stráň 22.02.2021
SoD č. 5/2021-504202, vyhotovení PD pro polní cestu C 9 v k. ú. Drahotín 22.02.2021
Objednávka č. 125-2021-504101Dodávka kancelářského vybavení KPÚ pro Plzeňský kraj 19.02.2021
Objednávka textových služeb 19.02.2021
Smlouva na zajištění autorského dozoru číslo 111-2021-505205 - Projekty vodohospodářských opatření KoPÚ Žíchovec, KoPÚ Dvorec u Dubu a KoPÚ Smědeč 19.02.2021
Smlouva na zpracování projektové dokumentace číslo 110-2021-505205 - Projekty vodohospodářských opatření KoPÚ Žíchovec, KoPÚ Dvorec u Dubu a KoPÚ Smědeč 19.02.2021
Smlouva o dílo - Stavba polní cesty HPC1 v k.ú. Jakubín 19.02.2021
Smlouva o dílo - Vyhotovení projektové dokumentace výsadby zeleného pásu v k.ú. Zvěrotice a autorský dozor při realizaci 19.02.2021
Smlouva o poskytnutí užívacích práv k právnímu informačnímu systému Codexis 19.02.2021
Smlouva o dílo_PD Hlavní polní cesta HC1 a interakční prvek IP3 v k. ú. Pačlavice 18.02.2021
Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby s názvem „Hlavní polní cesta HC16 v k. ú. Mrlínek“ 17.02.2021
Rámcová dohoda Kácení stromů a keřů a údržba pozemků pro KPÚ pro Plzeňský kraj 2021 - 2022 + přílohy 17.02.2021
Smlouva o poskytování služeb podpory aplikace ISU 17.02.2021
Dohoda o vypořádání závazků ke smlouvě o dílo na kácení a prořez stromů v okrese Tachov 16.02.2021
Nákup kancelářského nábytku 16.02.2021
Smlouva o dílo - PD na "Rekonstrukce hospodářského sjezdu S11 v k.ú. Losina" 16.02.2021
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu části nemovitosti (stavby) č. 20145E - opakované uveřejnění z důvodu anonymizace u původního dokumentu, který byl uveřejněn dne 24. 2. 2021 15.02.2021
Dohoda o ukončení smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 - 7 na zpracování Komplexní pozemkové úpravy Číhalín 15.02.2021
Příkazní smlouva - koordinátor BOZP pro stavbu „Polní cesty C10 a C12 v k.ú. Drahotěšice“ 15.02.2021
Příkazní smlouva - technický dozor stavebníka pro stavbu „Polní cesty C10 a C12 v k.ú. Drahotěšice“ 15.02.2021