Smlouva: Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Černíkovice"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15919
Evidenční číslo: 0104-D1-21-206
Datum uzavření smlouvy: 20.12.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 239 450,08
Cena v Kč vč. DPH: 289 734,60
Zadávací řízení: Údržba HOZ Černíkovice

Název (předmět)

Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Černíkovice"

Schválil / podepsal

Ústředí - VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je provedení udržovacích prací v k. ú. Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou, ORP Rychnov nad Kněžnou, povodí Labe. Udržovací práce spočívají ve vysečení a vyhrabání divokého porostu a vodního rostlinstva z průtočného profilu HOZ. Součástí prací je také odstranění náletových dřevin a kácení stromů. Vyhrabaná biomasa, odstraněné náletové dřeviny a jiná nevyužitelná dřevní hmota budou zlikvidovány vhodným ekologickým způsobem v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Dále bude provedeno čištění profilu HOZ od nánosu sedimentu. Vytěžený sediment bude rozprostřen v tloušťce do 100 mm na půdním bloku č. 5705/4 v k.ú. Černíkovice. Práce budou provedeny na 1 objektu stavby vodního díla – hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ) v celkové délce 0,866 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy