Registr smluv

Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
Název Datum smlouvy
Část 2 - KoPÚ Vír a hrdá Ves 13.02.2017
Část 4 - KoPÚ Český Herálec 13.02.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tři studně; k.ú. Vír a Hrdá Ves; k.ú. Milasín; k.ú. Český Herálec; 2. část VZ k.ú. Vír a Hrdá Ves 13.02.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tři studně; k.ú. Vír a Hrdá Ves; k.ú. Milasín; k.ú. Český Herálec; 2. část VZ k.ú. Vír a Hrdá Ves 13.02.2017
Domažlicko 10.02.2017
Karlovarsko 10.02.2017
Polní cesty C2 a C110 k.ú. Zlámanec 10.02.2017
Tachovsko a Plzeň – sever 10.02.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Líšťany u Cítolib a části k. ú. Cítoliby 09.02.2017
Objednávka č. 135-2017-504101/ k.ú. Boříkovy, Kolinec 09.02.2017
Objednávka č. 136-2017-504101/k.ú. Holovousy, Hlince 09.02.2017
Přepracování části schváleného PSZ KoPÚ Bolešiny 09.02.2017
TDS na stavbu "Protipovodňová opatření Předenice" včetně BOZP 09.02.2017
Klatovsko 08.02.2017
Realizace komunikace SU 3 + 3.2 v k. ú. Meziříčí 08.02.2017
Polní cesta HPCn2 v k.ú. Zamachy 07.02.2017
Projektová dokumentace na výstavbu polní cesty C10 v k.ú. Hostokryje včetně navazující C44 v k.ú. Senomaty 07.02.2017
Aktualizace KoPÚ Dobrochov a vyhotovení pokladů pro vydání rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění 06.02.2017
Část 1: Studie odtokových poměrů Březová u Úmonína 06.02.2017
Část 2: Studie odtokových poměrů Vavřinec 06.02.2017