Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Část 2 - servis vozidel Pobočka Pelhřimov 18.04.2017
KoPÚ Janov v Orlických horách a KoPÚ Tis 18.04.2017
Podrobné měření polohopisu (výškopisu) v obvodu KoPÚ Krušovice 18.04.2017
Vytyčení po KoPÚ v okrese České Budějovice - rok 2017 18.04.2017
Hlavní polní cesta HC11 a záchytný příkop PRI7 v k.ú. Malá Bystřice 13.04.2017
„Služby spojené s prověřením majetkoprávních vztahů, identifikací a lustrací nemovitých věcí na období 2017-2018 pro KPÚ pro Ústecký kraj“ 13.04.2017
Studie pozemkových úprav souvisejících s realizací výstavby dálnice D11 - stavba 1107 Smiřice - Jaroměř 13.04.2017
Uzavření příkazní smlouvy na činnosti spojené se správou nemovitých věcí v přílsušnosti hospodaření pobočky Znojmo 13.04.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Prchalov, k.ú. Skotnice a k.ú. Příbor 12.04.2017
TDS a koordinátor na stavbě "Polní cesty a protierozní opatření v k. ú. Rudka" 12.04.2017
Techniclý dozor stavebníka na stavbě "Polní cesta HPC 2 v k. ú. Běsno" 12.04.2017
Lokální biokoridor LBK6 v k.ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem 11.04.2017
Projektové dokumentace - Cesty Malhostice a Řehlovice 11.04.2017
Rekonstrukce polní účelové komunikace C25 HPC a C26 HPC v k.ú. Tušť 11.04.2017
TDS pro stavbu polních cest v k.ú. Bukvice 11.04.2017
Dodatek č. 4 - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Loučky u Verneřic 10.04.2017
JPÚ – upřesnění a rekonstrukce přídělů okres Svitavy – 2. část 10.04.2017
Poskytování služeb spojených se zajišťováním podkladů pro odbornou identifikaci majetku a zajišťování převodů majetku dle zákona č. 229/1991 Sb., a jiných souvisejících právních předpisů 10.04.2017
Geodetické služby - Výzva č. 297/2017 07.04.2017
Provoz závlahových soustav P-L I. a B-B-V 07.04.2017