Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Rámcová dohoda - Zpracování dokumentace vodního díla pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 30.07.2021
Smlouva o dílo Dodatečné práce pro dokončení KoPÚ Budeč 30.07.2021
Smlouva o dílo: Výstavba polní cesty HPC C3 v k.ú. Pulečný 30.07.2021
Smlouva o dílo - Zpracování geotechnického průzkumu v k. ú. Ludéřov 30.07.2021
Větrolamy TE07, TE08 a TE09 v k.ú. Prosiměřice 30.07.2021
Koordinátor BOZP – stavba polních cest C3 Hradec nad Svitavou, C10 Horní Hynčina 29.07.2021
Rámcová dohoda - Zpracování dokumentace vodního díla pro Liberecký kraj 29.07.2021
Smlouva o dílo Polní cesta C4, C6 v k.ú. Vranín 29.07.2021
SMLOUVA O DÍLO na vyhotovení lesního hospodářského plánu (LHP) – Ústecký, Liberecký a Karlovarský kraj 28.07.2021
Smlouva o dílo - Rekonstrukce polní cesty C3 v k.ú. Všesulov a C16 v k.ú. Čistá u Rakovníka 28.07.2021
Smlouva o dodání licencí k užití softwarového produktu k VZ: Nákup software Bentley OpenCities Map PowerView 28.07.2021
Příkazní smlouva - BOZP při výstavbě polních cest v k.ú. Kněžice 27.07.2021
Příkazní smlouva o obstarání záležitostí příkazce - Technický dozor stavebníka - polní cesty C2 a C4 v k.ú. Dolany u Jaroměře 27.07.2021
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka pro stavbu: Realizace prvků SZ KoPÚ v k.ú. Vlčice u Javorníka 27.07.2021
Rámcová dohoda na zpracovaní dokumentace vodního díla - Olomoucký kraj jde o opakované uveřejnění Smlouvy z důvodu ochrany osobních údajů, původní uveřejnění bylo provedeno dne 28.7.2021 27.07.2021
Rámcová dohoda - Vytyčení hranic pozemků po KoPÚ - Pobočka Česká Lípa – 2021-2023 27.07.2021
Rámcová dohoda - Vytyčení hranic pozemků po KoPÚ - Pobočka Liberec – 2021-2023 27.07.2021
Rámcová dohoda - Vytyčení hranic pozemků po KoPÚ - Pobočka Semily – 2021-2023 27.07.2021
Smlouva o dílo č. 892-2021-529101 Realizace cesty C5 a liniové zeleně KZ2 v k.ú. Mnichov u Mariánských Lázní 27.07.2021
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Líšnice u Kostelce 27.07.2021