Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo č. 514-2021-504201 Stavba vodních nádrží VN3 a VN4 v k.ú. Chouzovy/2 03.05.2021
Smlouva o dílo - Polní cesta C14 v k.ú. Štipoklasy u Černín 03.05.2021
Technický dozor stavebníka – Rekonstrukce polních cest C24 a C25 v k.ú. Svinaře 03.05.2021
Příkazní smlouva číslo 540-2021-505205 - Polní cesty C 1 a C 3 - KoPÚ Sedlovice - TDS 01.05.2021
Smlouva o dílo - Realizace SZ Bocanovice - C1, C2, C3 a vodohospodářská opatření 30.04.2021
Smlouva o dílo - Rekonstrukce nádrže N2 v k.ú. Větřkovice u Vítkova 30.04.2021
Smlouva o provádění úklidových služeb KPÚ pro Plzeňský kraj 30.04.2021
Technický dozor stavebníka stavby Vedlejší polní cesty VC12 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí 30.04.2021
Příkazní smlouva - koordinátor BOZP při realizaci staveb Polní cesty v k.ú. Labská Stráň 29.04.2021
Příkazní smlouva - Technický dozor investora při realizaci staveb Polní cesty v k.ú. Labská Stráň 29.04.2021
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka na stavbě "Polní cesty VPC9 v k. ú. Holedeč a VPC2 v k. ú. Stránky" 29.04.2021
Příkazní smlouva - Zajištění obstarávání provozu, údržby, oprav a využití bytového fondu SPÚ v působnosti Pobočky Bruntál období 5/2021 - 4/2023 29.04.2021
Smlouva o dílo - Nebužely - polní cesta C4 se zelení a polní cesta C5 29.04.2021
Smlouva o dílo - R186 - Cesty VPC3a,b, DPC3a, VDH5 v k.ú. Újezd u HK 29.04.2021
Smlouva o dílo - Výstavba polních cest VC1a,b a VC1c,d v k.ú. Žďárek u Sychrova, opakované zveřejnění smlouvy z důvodu ochrany osobních údajů, původní zveřejnění bylo provedeno dne 29.4.2021 29.04.2021
Vedlejší polní cesta VC12 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí 29.04.2021
Příkazní smlouva TDS pro stavbu Svodné příkopy, biokoridor LBK2 a polní cesty v k. ú. Pravlov 28.04.2021
Rámcová dohoda č. 360-2021-529101 na Znalecké posudky pro ocenění pozemků a věcných břemen 28.04.2021
Smlouva o dílo - Realizace společných zařízení v k.ú. Kunvald – polní cesty 28.04.2021
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka - Polní cesta C14 v k.ú. Štipoklasy u Černín 27.04.2021