Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Údržba HOZ Lomnice nad Lužnicí-Klec, České Vrbné, Lipí 12.11.2021
Smlouva o poskytování služeb k zajištění provozu a údržby staveb k závlaze pozemků: Zajištění provozu závlahové soustavy Kanál K7 Trníček + RD Bulhary - Přítluky 12.11.2021
Zpracování PD Soustava PEO hrázek v lokalitě Podomí a výsadba ORG1 v k.ú. Staré Hvězdlice 12.11.2021
Objednávka bezpečnostních služeb 11.11.2021
Objednávka lavic 11.11.2021
PD – realizace výsadby lokálního biocentra LBC 4 a lokálního biokoridoru LBK4 v k.ú. Kostice Opakované zveřejnění Smlouvy, původní zveřejnění bylo provedeno dne 15.11.2021 11.11.2021
Rámcová dohoda - Zpracování dokumentace vodního díla pro Karlovarský kraj 11.11.2021
Rámcová dohoda - Zpracování dokumentace vodního díla pro Plzeňský kraj 11.11.2021
Úklidové služby pobočka Žďár n.S. 2022 11.11.2021
Příkazní smlouva o poskytování právních služeb ("sporná" agenda) SA č. 8/21 10.11.2021
Smlouva o dílo č. 7-2021-529100 na demontáž střechy Ovčího dvora 10.11.2021
Objednávka Aktualizace PSZ v k. ú. Bratčice 09.11.2021
Objednávka: Dopracování řídících metodických postupů ve vazbě na strategické, projektové a procesní řízení SPÚ 09.11.2021
Objednávka osvětlení 09.11.2021
Rámcová dohoda - Objednávka č. 42 - kácení dřevin v k.ú. Jívka 09.11.2021
Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložk distribučního zařízení ČEZ v k.ú. Banín (opakované uveřejnění - ochrana os. údajů) 09.11.2021
Kácení dřevin, obvodová a lokální redukce větvoví - objednávka 08.11.2021
Objednávka kancelářských židlí 08.11.2021
Objednávka - Vyhodnocení vlivu aplikace Klimatické studie na erozní a odtokové poměry, původní uveřejnění 8.11.2021, Anonymizace. 08.11.2021
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Dolní Orlice 08.11.2021