Smlouva: Smlouva o dílo na Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Staré Sedliště

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 21757
Evidenční číslo: 113-2024-504204/Haa
Datum uzavření smlouvy: 06.03.2024
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 102 600,00
Cena v Kč vč. DPH: 124 146,00
Zadávací řízení: Geotechnický průzkum v k.ú. Staré Sedliště

Název (předmět)

Smlouva o dílo na Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Staré Sedliště

Schválil / podepsal

PLK-VZ

Stručný popis

Provedení geologického a hydrologického průzkumu v k.ú. Staré Sedliště, který bude sloužit jako podklad pro zpracování dokumentace technického řešení v rámci zpracování plánu společných zařízení při komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Staré Sedliště.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy