Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka - Polní cesta HPC1 v k.ú. Adamov u Tupadel 27.04.2021
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka - Polní cesta HPC1 v k.ú. Habrkovice 27.04.2021
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka - Polní cesta HPC1 v k.ú. Šebestěnice 27.04.2021
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka - Polní cesty VPC1 a VPC2 v k.ú. Jindice 27.04.2021
Smlouva o dílo na zhotovení stavby - "Realizace polních cest k.ú. Labská Stráň 27.04.2021
Smlouva o dílo na zhotovení stavby - "Realizace polních cest k.ú. Labská Stráň" 27.04.2021
Smlouva o dílo - PD na "Stavba polní cesty HPC 1 v k.ú. Pláně u Plas" 27.04.2021
Smlouvy o dílo - Realizace PC 1, 13, 14 a MK1 k.ú. Vlčice u Javorníka 27.04.2021
Příkazní smlouva č. 503-2021-514201 o obstarání záležitostí příkazce - TDS R179 - Cesta C2B v k.ú. Nepasice 2021 - původně zveřejněno dne 5.5.2021, provedena oprava anonymizace 26.04.2021
Příkazní smlouva-Nebužely_polní cesta C4 se zelení a polní cesta C5_KoBOZP 26.04.2021
Příkazní smlouva-Nebužely_polní cesta C4 se zelení a polní cesta C5_TDS 26.04.2021
Smlouva o dílo číslo 499-2021-505205 - "Polní cesty KoPÚ Vadkov" 26.04.2021
Smlouva o dílo Polní cesta C1 a polní cesta C2 v k.ú. Nyklovice 26.04.2021
Smlouva o poskytování služeb ke zpracování postupů společensky odpovědného zadávání v podmínkách SPÚ 26.04.2021
Příkazní smlouva na Technický dozor a koordinátor BOZP při výstavbě polních cest C 6a a C 12 v k.ú. Miřetice 23.04.2021
Smlouva o dílo - Rekonstrukce rybníku Hlíza a části cesty HC2 v k.ú. Dřevěnice 23.04.2021
Příkazní smlouva č. 500-2021-529201 - TDS pro stavbu - Realizace cesty C2 včetně výsadby IP2 a cesty C10 v k.ú. Ovesné Kladruby 22.04.2021
Rámcová dohoda - Údržba nepronajatých pozemků - zeleně ve správě Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj (2021-2022) 22.04.2021
Smlouva o dílo na Vytyčení po KoPÚ v k.ú. Brod u Stříbra 22.04.2021
Smlouva o dílo na Vytyčení po KoPÚ v k.ú. Kokašice 22.04.2021