Smlouva: Smlouva o dílo - Zpracování geotechnického průzkumu v k. ú. Žádlovice a k. ú. Líšnice u Mohelnice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 21796
Evidenční číslo: 132-2024-521101
Datum uzavření smlouvy: 11.03.2024
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 32 950,00
Cena v Kč vč. DPH: 39 869,50

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Zpracování geotechnického průzkumu v k. ú. Žádlovice a k. ú. Líšnice u Mohelnice

Schválil / podepsal

OL-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Žádlovice a k.ú. Líšnice u Mohelnice, včetně laboratorních zkoušek, který vyhodnotí geologické a hydrogeologické poměry a bude podkladem pro zpracování dokumentace technického řešení v rámci zpracování plánu společných zařízení při komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Žádlovice a navazujících částech k.ú. Líšnice u Mohelnice a k.ú. Pavlov u Loštic.

Geotechnický průzkum bude prováděn na vybraných lokalitách výše uvedených katastrálních území, a to dle požadavků objednatele jako předběžný pro polní cesty.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy