Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Hodnocení záměru dle § 67 zák. č. 114/1992 Sb. - „Stabilizace strží, k.ú. Ořechov u UH a Vážany u UH“ 07.11.2021
Objednávka č. 10, kácení 11 ks suchých jasanů, Benešov 07.11.2021
Smlouva o dílo 54/2021-504202 - Vodní nádrž VN 5 v k. ú. Neuměř 05.11.2021
Smlouva o dílo 55/2021-504202 - Polní cesta VPC 3 v k. ú. Neuměř 05.11.2021
Prováděcí smlouva č. 2021 - 128 k Rámcové dohodě na pořizování produktů Microsoft 04.11.2021
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mezná u Soběslavi 04.11.2021
Smlouva o dílo o provedení opravy stavby HOZ "Údržba HOZ AII (TŘEBĚTICE)" 04.11.2021
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Údržba HOZ „HMZ Prosenice A“ 04.11.2021
Smlouva o dílo - Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dubnice pod Ralskem 04.11.2021
Příkazní smlouva o poskytování právních služeb ("sporná" agenda) SA č. 7/21 03.11.2021
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Blatná 03.11.2021
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Dolní Povelice 03.11.2021
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zajištění autorského dozoru v k.ú. Hrušovany u Chomutova (smlouva nepodléhala uveřejnění) 02.11.2021
Jednoduché pozemkové úpravy - umístění a realizace společných zařízení v k.ú. Šafov 02.11.2021
JPÚ Stříbrnice 02.11.2021
Smlouva o dílo Část 3 KoPÚ Nížkov 02.11.2021
Smlouva o Poskytování malířských služeb pro budovu ústředí SPÚ 02.11.2021
Dodatek č.3 ke Smlouvě o nájmu části nemovitosti (stavby) č. 20145E ze dne 22.12.2005, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.11.2013 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 15.02.2021 01.11.2021
PD – LBC9, polní cesty C24, C28, LBK7 v k.ú. Bořitov - AD 01.11.2021
PD – LBC9, polní cesty C24, C28, LBK7 v k.ú. Bořitov - PD 01.11.2021