Smlouva: Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Komařice – dopracování

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 21780
Evidenční číslo: 108-2024-505101
Datum uzavření smlouvy: 07.03.2024
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 897 400,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 085 854,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Komařice – dopracování

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Komařice – dopracování

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky je vypracování návrhu již dříve zahájených komplexních pozemkových úprav (dále jen "KoPÚ"), kdy původní zhotovitel nedokončil návrhové práce a muselo být odstoupeno od smlouvy o dílo.
Jedná se o dopracování návrhu KoPÚ v katastrálním území Komařice včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí. Výsledky pozemkových úprav budou sloužit pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro plánování a architekturu krajiny. Do obvodu KoPÚ je zahrnuto celé katastrální území Komařice mimo zastavěné území obce a větších lesních komplexů. Výměra obvodu KoPÚ je 209 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy