Smlouva: Smlouva o dílo - Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Určice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 21790
Evidenční číslo: 126-2024-521101
Datum uzavření smlouvy: 11.03.2024
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 112 750,00
Cena v Kč vč. DPH: 136 427,50
Zadávací řízení: Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Určice

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Určice

Schválil / podepsal

OL-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Určice, včetně laboratorních zkoušek, který vyhodnotí geologické a hydrogeologické poměry a bude podkladem pro zpracování dokumentace technického řešení v rámci zpracování plánu společných zařízení při komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Určice.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy