Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Těchonín a Vlčkovice – část 1 Těchonín 30.06.2021
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Těchonín a Vlčkovice – část 2 Vlčkovice 30.06.2021
Smlouva o dílo - Realizace Budišovsko I. etapa 30.06.2021
Smlouva o dílo Realizace polní cesty C1 v k.ú. Radišov 30.06.2021
Smlouva o poskytování služeb podpory modulu ERN 2021-2023 30.06.2021
SoD - Stavba – Svodné příkopy, biokoridor LBK2 a polní cesty v k.ú. Pravlov - stavba 30.06.2021
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka na stavbě "Revitalizace Panské louky v k. ú. Jablonec u Libčevsi" 29.06.2021
Smlouva o dílo na realizace IPN1-5 v k. ú. Ohníč 28.06.2021
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Údržba HOZ Sady 28.06.2021
Technický dozor stavebníka pro realizaci staveb v letech 2021 - 2022, Pobočka Svitavy 28.06.2021
Aktualizace projektových dokumentací polních cest v k.ú. Břežany II. 25.06.2021
Objednávka textových služeb II. 25.06.2021
Příkazní smlouva č. 879-2021-529201 na obstarání TDS při realizaci polních cest HPC 2+2´, HPC 7 v k. ú. Krásno nad Teplou a HPC 10 v k. ú. Háje nad Teplou 25.06.2021
Příkazní smlouva č. 880-2021-529201 na výkon činnosti koordinátora BOZP při realizaci polních cest HPC 2+2´, HPC 7 v k. ú. Krásno nad Teplou a HPC 10 v k. ú. Háje nad Teplou 25.06.2021
Smlouva o dílo č. 3/2021/529100 na opravu mostu Chyše 25.06.2021
Smlouva o dílo: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Chrastava 25.06.2021
Smlouva o dílo na Realizaci SZ Brušperk – polní cesta C11 a ochranný příkop OP1 25.06.2021
Smlouva o dílo o vypracování pasportu včetně geodetického zaměření a vypracování realizační projektové dokumentace a výkonu služeb autorského dozoru "B-B-V 1. stavba – Výtlačné potrubí – PD" 25.06.2021
Smlouva o dílo - PD na „Stavba větrolamů TEO 1, TEO 2, TEO 4 a TEO 5 v k.ú. Ves Touškov“ včetně AD 25.06.2021
Smlouva o dílo - Projektová dokumentace: Vodní nádrž VN1 a polní cesta HPC2 v k.ú. Chlum u Blatné 25.06.2021