Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - PD na "Stavba polní cesty HPC 3 s IP 8 v k.ú. Hedčany a část C.4.3 v k.ú. Černíkovice" 30.05.2022
Smlouva o dílo - Projektové dokumentace a provedení autorského dozoru na realizaci mokřadu a tůní v okrese Trutnov 30.05.2022
SOD 12/2022/504203 (vyhotovení PD - polní cesta C 1 - 2. část a polní cesta NC 13 - část v k.ú. Nýrsko) 30.05.2022
Objednávka opravy a výměny nouzového osvětlení 27.05.2022
Příkazní smlouva č. 3/2022-504202, zajištění TDS pro polní cestu S 5 v k. ú. Ostromeč 27.05.2022
Příkazní smlouva č. 5/2022-504202, zajištění TDS pro polní cestu HPC 1 v k. ú. Černovice u Bukovce 27.05.2022
Příkazní smlouva na zajištění technického dozoru stavebníka u vodní nádrže VN1 (Havran) v k. ú. Vranín 27.05.2022
Rámcová dohoda - Údržba pozemků - kácení a ořez stromů, sečení trávy a křovin v Olomouckém kraji pro rok 2022 - Část 1- Kácení a ořez stromů, sečení trávy a křovin v okresech Olomouc, Prostějov a Přerov pro rok 2022 27.05.2022
Rámcová dohoda - Údržba pozemků - kácení a ořez stromů, sečení trávy a křovin v Olomouckém kraji pro rok 2022 - Část 2- Kácení a ořez stromů, sečení trávy a křovin v okresech Jeseník a Šumperk pro rok 2022 27.05.2022
Dohoda o provedení archeologického výzkumu - Archeologický průzkum při realizaci rybníku Voříšek v k.ú. Rašovice u Hlasiva 25.05.2022
Dohoda o provedení archeologického výzkumu - Archeologický průzkum při realizaci stavby polní cesty SÚ6, II.b etapa, k.ú. Meziříčí 25.05.2022
PD - Příkopy OP11 a, b, c v k.ú. Olbramovice u Moravského Krumlova 25.05.2022
Rámcová dohoda - Kácení a ořez stromů, údržba nepronajatých pozemků – zeleně ve správě Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj na období 2022-2024 25.05.2022
SoD č. 8/2022-504202, Vyhotovení PD pro polní cestu HPC 6 v k. ú. Křenovy 25.05.2022
Objednávka - Služba ČÚZK Sledování změn údajů o nemovitostech 2022 24.05.2022
Příkazní smlouva o poskytování právních služeb - nesporná agenda 24.05.2022
Příkazní smlouva o poskytování právních služeb („sporná“ agenda) SA č. 07/22 24.05.2022
Smlouva o dílo č. 313-2022-529101 PD a GTP pro MVN 1 a cestu VC4 v k.ú. Poustka u Fr. Lázní 24.05.2022
Smlouva o dílo č. 314-2022-529101 AD pro MVN 1 a cestu VC4 v k.ú. Poustka u Fr. Lázní 24.05.2022
Veletrh Země živitelka 2022 - Objednávka výstavní plochy, registrační služby a další služby (nebylo plněno) 24.05.2022