Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Komplexní pozemková úprava - k. ú. Skalka u Blíževedel - SOD 1276-2016-541101 - opakované zveřejnění z důvodu ochrany osobních údajů, původní zveřejnění bylo provedeno dne 29.9.2016 26.09.2016
PLKL_KoPÚ v k.ú. Hojsova Stráž 26.09.2016
Poldr Podhráz v k.ú. Horní Ředice 26.09.2016
Polní cesta PV1-N v k. ú. Malé Chrášťany 26.09.2016
Horažďovice 23.09.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Roveň u Sobotky 23.09.2016
Obnova autoparku Státního pozemkového úřadu 2016/2 23.09.2016
Polní cesta C9, C13 v k.ú. Pucov 23.09.2016
Polní cesty HPC 6 a HPC 11 v k. ú. Červené Pečky 23.09.2016
Realizace společných zařízení v k.ú. Vraclav 23.09.2016
TDS na stavbu "Rekonstrukce polní cesty HPC 2 v k.ú. Polínka, okr. Plzeň – sever" včetně BOZP 23.09.2016
Větrolam VN1 v k.ú. Velký Karlov 23.09.2016
Vyhotovení projektové dokumentace na revitalizaci potoka OP 3 v k.ú. Nemanice 23.09.2016
Vyhotovení projektové dokumentace pro polní cesty C 8 a C 6 v k.ú. Jivjany 23.09.2016
Vyhotovení projektové dokumentace pro polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Libkov 23.09.2016
Zpracování projektových dokumentací v okrese Prostějov 23.09.2016
HOZ Sokoleč 22.09.2016
Oprava křížku Litvínovice 22.09.2016
Radnicko 22.09.2016
Rámcová smlouva pro vytyčování vlastnických hranic pozemků po pozemkových úpravách pro roky 2016 - 2018, Pobočka Pelhřimov 22.09.2016