Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Rámcová dohoda na odborné geotechnické konzultace, posudky, laboratorní práce a terénní zkoušky na roky 2019 - 2020 - 9.1.znepřístupněno administrativním pochybením 09.04.2019
Smlouva na služby o poskytování servisu kopírovacích, tiskových a skenovacích zařízení 09.04.2019
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Údržba HOZ Čerchovka 09.04.2019
Centrální nákup automobilů pro rezort MZe, část "T"- znovu zveřejněníí: Dohoda o vypořádání závazků 08.04.2019
Dohoda o vypořádání a narovnání 08.04.2019
Geotechnický průzkum v k.ú. Brod nad Tichou 08.04.2019
Smlouva o dílo - Realizace PSZ v k. ú. Černá v Pošumaví 05.04.2019
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Tlumačov - kácení topolů 03.04.2019
Smlouva o dílo - Polní cesta C 10 - KoPÚ Záblatí u Prachatic 03.04.2019
Smlouva o dílo - Polní cesta HPC 2 - KoPÚ Malovice u Netolic 03.04.2019
Technický dozor stavebníka stavby Revitalizační opatření na pravém břehu řeky Holomně, k.ú. Drslavice II 03.04.2019
Oprava cesty v k.ú. Tachov 02.04.2019
SoD Společná zařízení v k.ú. Doubravice nad Svitavou a Kuničky 02.04.2019
Rámcová dohoda na údržbu pozemků v Ústeckém kraji – kácení a ořez stromů, sečení trávy - okres Děčín 01.04.2019
Rámcová dohoda na údržbu pozemků v Ústeckém kraji – kácení a ořez stromů, sečení trávy - okres Chomutov 01.04.2019
Rámcová dohoda na údržbu pozemků v Ústeckém kraji – kácení a ořez stromů, sečení trávy - okres Litoměřice 01.04.2019
Rámcová dohoda na údržbu pozemků v Ústeckém kraji – kácení a ořez stromů, sečení trávy - okres Louny 01.04.2019
Rámcová dohoda na údržbu pozemků v Ústeckém kraji – kácení a ořez stromů, sečení trávy - okresy Ústí nad Labem, Teplice, Most 01.04.2019
Smlouva o dílo č. 57-2019-529101 - Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Dasnice 01.04.2019
SOD 3/2019/504203 (Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Milence) 01.04.2019