Smlouva: Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Temenice a v k.ú. Horní Temenice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 10062
Evidenční číslo: 873-2019-521101
Datum uzavření smlouvy: 09.10.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 5 879 500,00
Cena v Kč vč. DPH: 7 114 195,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Temenice a v k.ú. Horní Temenice

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Temenice a v k.ú. Horní Temenice

Schválil / podepsal

OL-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Dolní Temenice a v katastrálním území Horní Temenice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).

Oba návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo možné zapsat do katastru nemovitostí.

Pro každé katastrální území bude zpracován samostatný návrh KoPÚ.

Předpokládaná výměra řešeného území je v katastrálním území Dolní Temenice 307 ha a v katastrálním území Horní Temenice 474 ha.

Vzhledem ke skutečnosti, že obě katastrální území na sebe navazují a tvoří funkční celek, není zakázka dělena na části a bude zadána jednomu zhotoviteli.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy