Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Geodetické práce pro Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj 3/2017 21.08.2017
Navýšení počtu uživatelských licencí elektronického nástroje E-ZAK 21.08.2017
Technický dozor polních cest CS2 Slatina a C1b) a C2 Okoř 21.08.2017
Výzva č. 7 k provedení geodetických služeb v okrese Zlín dle rámcové smlouvy č. 618-2016-525101 21.08.2017
Dodávka a instalace vstupních dveří budovy C 18.08.2017
Geotechnický průzkum v k.ú. Lukov u Bíliny 18.08.2017
Znalecké posudky - Objednávka č. 399/2017 18.08.2017
Znalecké posudky - Objednávka č. 400/2017 18.08.2017
Autorský dozor polních cest CS2 Slatina a C1b), C2 Okoř 17.08.2017
Pořízení navigací 17.08.2017
Projektové dokumentace - Hlavní polní cesta P2, vedlejší polní cesta Pv33 a Vedlejší polní cesta Pv4, k.ú. Bánov 17.08.2017
Realizace interakčního prvku IP 29 „Pod Raňůvkou“ v k.ú. Rakov u Hranic 17.08.2017
Technický dozor stavebníka nad výstavbou PEO v k.ú. Sobětice, včetně zajištění činnosti koordinátora BOZP 17.08.2017
Výzva č. 6 k provedení geodetických služeb v okrese Zlín dle rámcové smlouvy č. 618-2016-525101 17.08.2017
Část 1 - Geodetické služby 2017-2018 pro KPÚ pro Liberecký kraj 16.08.2017
Část 1 Vypracování ZP na ocenění pozemků v okrese České Budějovice 16.08.2017
Část 10 Vypracování ZP na ocenění rybníků na území Jihočeského kraje 16.08.2017
Část 2 - Geodetické služby 2017-2018 pro Pobočku Česká Lípa 16.08.2017
Část 2 Vypracování ZP na ocenění věcných břemen v okrese České Budějovice 16.08.2017
Část 3 - Geodetické služby 2017-2018 pro Pobočku Liberec 16.08.2017