Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
SoD č. 6/2019-504202, Revitalizace potoka OP 3 v k.ú. Nemanice 26.03.2019
Dohoda o vypořádání závazku ke smlouvě: "Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pořežín" - opakované uveřejnění z důvodu uveřejnění chybějící přílohy smlouvy. Původní uveřejnění bylo provedeno dne 15.8.2017. 25.03.2019
Kácení dřevin a porostů na pozemcích v příslušnosti hospodařit SPÚ v Moravskoslezském kraji pro rok 2019-2021 25.03.2019
KoPÚ v k.ú. Kovalovice (SoD + dodatky 1-6) 25.03.2019
Objednávka č. 4 k rámcové dohodě na vytyčení 25.03.2019
Příkazní smlouva koordinátora BOZP stavby "Hlavní polní cesta C4 v k.ú. Kuželov" (pobočka Hodonín) 25.03.2019
Příkazní smlouva na výkon ekologického dohledu pro stavbu: Realizace opravy hráze rybníka Dívčí Hrad 25.03.2019
Příkazní smlouva na výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stavbu: Realizace opravy hráze rybníka Dívčí Hrad 25.03.2019
Příkazní smlouva na výkon technického dozoru stavebníka pro stavbu "Hlavní polní cesta C4 v k.ú. Kuželov" (pobočka Hodonín) 25.03.2019
Příkazní smlouva na výkon technického dozoru stavebníka pro stavbu: Realizace opravy hráze rybníka Dívčí Hrad 25.03.2019
Příkazní smlouva - Výkon činnosti koordinátora BOZP při stavbě polních cest HPC9 v k. ú. Ohrazenice u Turnova, C29, C33 v k. ú. Lomnice nad Popelkou, C35 v k. ú. Košov 25.03.2019
Příkazní smlouva - Zajištění TDS při stavbách polních cest v k. ú. Ohrazenice u Turnova, v k. ú. Lomnice nad Popelkou a v k. ú. Košov 25.03.2019
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ Údržba HOZ Pacovsko 25.03.2019
Smlouva o dílo - Zpracování DKM včetně SPI a podkladů pro zavedení výsledků PÚ do KN pro KoPÚ Vamberk 25.03.2019
Zpracování projektové dokumentace na demolici objektů v k.ú. Doly u Boru a v k.ú. Zhoř u Stříbra 25.03.2019
Příkazní smlouva č. 4/2019-504202, zajištění TDS pro revitalizaci potoka OP 3 v k.ú. Nemanice 22.03.2019
Příkazní smlouva - Koordinátor BOZP stavby Polní cesta HC8 a propustky M4 a M7 v k.ú. Vnorovy (pobočka Hodonín) 22.03.2019
Příkazní smlouva TDS pro stavbu Polní cesta HC8 a propustky M4 a M7 v k.ú. Vnorovy (pobočka Hodonín) 22.03.2019
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Údržba HOZ Praskačka II. etapa 22.03.2019
Příkazní smlouva - TDS - polní cesty v k.ú. Světlá u Hořiček 21.03.2019