Smlouva: Smlouva o dílo na KoPÚ Jamnice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 10040
Datum uzavření smlouvy: 08.10.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 760 864,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 130 645,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy Jamnice

Název (předmět)

Smlouva o dílo na KoPÚ Jamnice

Schválil / podepsal

MSK - VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jamnice a části k.ú. Vlaštovičky, včetně nezbytných zeměměřičských činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM. Předmětné dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a jako neopomenutelný podklad pro územní plánování. Předpokládaná výměra obvodu pozemkové úpravy je 378 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Moravskoslezský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy