Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Uherčice u Hustopečí 30.09.2019
Provedení autorského dozoru k rekonstrukci propustku Týnického potoka v k.ú. Břežany II. 30.09.2019
Provedení autorského dozoru k rekonstrukci propustku Týnického potoka v k.ú. Břežany II. 30.09.2019
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kostelní Radouň 30.09.2019
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kostelní Vydří 30.09.2019
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Popovice u Přerova 30.09.2019
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sušice u Přerova 30.09.2019
Smlouva o dílo na realizaci Demolice části střechy a zdí na hospodářské budově p.č. 73/1 v k.ú. Třebom 30.09.2019
Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Realizace PSZ v k. ú. Stradov u Kaplice 30.09.2019
Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Rybník Česká Kamenice na p.p.č. 2330 a st.č. 1308/1 v k.ú. Česká Kamenice – oprava hráze a bezpečnostního přelivu 30.09.2019
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ „HOZ Tověř – údržba otevřeného odvodňovacího kanálu“ 30.09.2019
Smlouva o dílo - Založení biokoridoru LBK4 v k.ú. Holedeč a biokoridoru LBK6 v k.ú. Stránky 30.09.2019
Objednávka - Úklid nepovolené skládky k.ú. Český Rudolec 27.09.2019
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bříza u Všestar, včetně ucelené části k.ú. Rosnice u Všestar 27.09.2019
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Skubice 27.09.2019
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Světí, včetně ucelené části k.ú. Všestary 27.09.2019
Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Realizace PSZ v k. ú. Omlenice 27.09.2019
Objednávka - Vytyčení pozemků po pozemkových úpravách v okrese Hodonín 2019 26.09.2019
Projektová dokumentace „Suchá nádrž RN001, revitalizace toku REV1 a polní cesta C10 v k.ú. Nevšová“ 26.09.2019
Smlouva o dílo na realizaci Terénní úpravy p.č. 894/1 v k.ú. Bartošovice 26.09.2019