Smlouva: Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Vojtovice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 10033
Evidenční číslo: 862-2019-521101
Datum uzavření smlouvy: 08.10.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 748 780,00
Cena v Kč vč. DPH: 906 024,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Vojtovice

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Vojtovice

Schválil / podepsal

OL-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vojtovice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy