Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Palkovice 03.10.2016
Komplexní pozemkové úpravy Zbyhněvice 03.10.2016
Polní cesta, suchá zdrž a výsadba zeleně v k.ú. Lutotín - II. etapa 03.10.2016
Polní cesta VPC 10 v k. ú. Nové Kopisty 03.10.2016
Realizace PSZ v k. ú. Malčice - Osek 03.10.2016
Technický dozor investora pro stavbu: „Realizace společných zařízení v k.ú. Medlov – I. etapa“ 03.10.2016
Hlavní polní cesta C2 a vedlejší polní cesta C1 v k.ú. Prostřední Bečva 30.09.2016
Vytyčení vlastnických hranic pozemků po provedených pozemkových úpravách v k.ú. Třebětice u Dačic, Horní Slatina, Budeč a Branná 30.09.2016
Zajištění podpory pro GNSS sestavy 30.09.2016
Objednávka č. 2 k rámcové smlouvě na poskytování geodetických služeb 2-2016-508101 29.09.2016
Biokoridory LBK 2 Šlapanice a LBK 16 Břešťany 27.09.2016
Geodetické práce mimo rámcovou smlouvu, KPÚ pro Plzeňský kraj 27.09.2016
HOZ Libřice 27.09.2016
Realizace společných zařízení v k.ú. Medlov - I. etapa 27.09.2016
Zhotovení projektových dokumentací vodohospodářských opatření v k.ú. Písecká Smoleč a k.ú. Slabčice pro stavební povolení 27.09.2016
Dodávka frankovacího stroje včetně poštovní váhy a zajištění mimozáruční komplexní technické péče pro potřebu podatelny ústředí SPÚ 26.09.2016
Geodetické služby - Výzva č. 169/2016 26.09.2016
Geodetické služby - Výzva č. 176/2016 26.09.2016
Komplexní pozemková úprava Doubravice a Komplexní pozemková úprava Zálesí 26.09.2016
Komplexní pozemková úprava Doubravice a Komplexní pozemková úprava Zálesí 26.09.2016