Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Akceptovaná objednávka - Demolice stavby na p.č. 1024/1 v k.ú. Ostrava-Svinov 23.04.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo č. 1222-2015-541101 - Zpracování návrhu KoPÚ Valteřice v Krkonoších, původní zveřejnění v RS dne 30.01.2017 23.04.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo č. 1322-2016-541101 - Zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Háje nad Jizerou, původní zveřejnění v RS dne 13.10.2016 23.04.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo č. 1377-2016-541101 - Zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Benešov u Semil, původní zveřejnění v RS dne 25.10.2016 23.04.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo č. 42-2013-541204 - Zpracování návrhu KoPÚ Veselá - Kotelsko, původní zveřejnění v RS dne 27.09.2016, opak. zveřejnění Dohody (původně 24.4.2019) z důvodu doplnění chybějících příloh dodatků 2 až 5 23.04.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo č. 437-2017-541101 - Zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Loktuše, původní zveřejnění v RS dne 12.05.2017 23.04.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo č. 441-2016-541101 - Zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Rybnice, původní zveřejnění v RS dne 05.10.2016 23.04.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo č. 815-2015-541101 - Zpracování návrhu KoPÚ k. ú. Příkrý, původně zveřejněna v RS dne 30.1.2017_dne 12.12.2022 došlo k administrativní chybě při uveřejňování Dodatku č. 5 (správně uveřejněn pod ID 21160821) 23.04.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo č. 915-2014-541101 - Zpracování návrhu KoPÚ Víchová n. Jiz. a Víchovská Lhota, původní zveřejnění v RS 07.10.2016, opak. zveřejnění Dohody (původně 24.4.2019) z důvodu strojové nečitelnosti přílohy ke smlouvě 23.04.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Starý Dvůr" 23.04.2019
Činnost TDS pro výstavbu polní cesty Čeliv HPC1N 18.04.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke smlouvě o dílo - Polní cesty a protierozní opatření k.ú. Kladníky – I. etapa, SO 302 Přeložka vodovodu, SO 501 Přeložka STL plynovodu 18.04.2019
Dohoda o vypořádání závazků k Objednávce č. 8 - Kácení, ořez větví, úklid a odkup dřevní hmoty v k. ú. Kosmonosy - objednávka k rámcové dohodě - ID smlouvy 181697 18.04.2019
Dohoda o vypořádání závazků - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kotel a části k.ú. Zábrdí u Osečné 18.04.2019
Dohoda o vypořádání závazků - Stavební úpravy bytu, Tetínská 290/2, Praha 5 - Radlice 18.04.2019
Dohoda o vypořání závazků ke smlouvě o dílo - Výstavba plotu na svahu na p.č. 704 v k.ú. Konice 18.04.2019
Rámcová dohoda - Vypracování znaleckých posudků pro KPÚ pro Královéhradecký kraj pro okres Rychnov nad Kněžnou na období 2019-2020 18.04.2019
Smlouva o dílo - Provedení péče o porost v katastrálním území Paseka u Šternberka 18.04.2019
Smlouva o dílo_Výstavba polní cesty Čeliv HPC 1N 18.04.2019
SOD - Vytyčení hranic pozemků - okres Náchod 2019 18.04.2019