Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Dohoda o vypořádání závazků ke smlouvě - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Hradec u Jeseníka a Nová Ves u Jeseníka 17.04.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velké Kunětice 17.04.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Holice" 17.04.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke smlouvě o dílo - Realizace ochranného zatravnění v k.ú. Vícov 17.04.2019
Dohoda o vypořádání zavázků ke smlouvě o dílo - Revitalizace stavby LBC7 a polních cest VC14, VC15a a VC15b v k. ú. Bílý Potok 17.04.2019
Opakované uveřejnění z důvodu ochrany osobních údajů: Smlouva o poskytování služeb - Vzdělávání zaměstnanců Státního pozemkového úřadu. Původní uveřejnění: 17. 4. 2019 17.04.2019
Příkazní smlouva - koordinátor BOZP pro stavbu Realizace II. etapy SZ navržených v KoPÚ Bolatice 17.04.2019
Příkazní smlouva na výkon TDS - Realizace II. etapy SZ navržených v KoPÚ Bolatice 17.04.2019
Příkazní smlouva na zajištění technického dozoru stavebníka a další investorsko-inženýrské činnosti pro stavbu 17.04.2019
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka pro stavbu: Realizace PSZ v k.ú. Želechovice u Uničova - I. etapa 17.04.2019
Smlouva o dílo k VZ: Studie proveditelnosti závlahové soustavy v oblasti Hustopečsko - I. etapa 17.04.2019
Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Realizace II. etapy SZ navržených v KoPÚ Bolatice 17.04.2019
Smlouva o dílo - Výkon AD ke stavbě Polní cesty HC 9 a HC 11, mokřady a PEO 3 Zderaz 17.04.2019
Smlouva o dílo - Vypracování PD na Polní cesty HC 9 a HC 11, mokřady a PEO 3 Zderaz 17.04.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "HOZ Borek" 16.04.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "HOZ Cheznovice" 16.04.2019
Dohoda o vypořádání závazku Výzvy č. 8 k provedení geodetických služeb v okrese Vsetín dle rámcové smlouvy č. 326-2016-525204 - opakované uveřejnění výzvy 16.04.2019
Polní cesty Malý Újezd –TD a koordinátor BOZP 16.04.2019
Smlouva o dílo číslo 232-2019-505205 - Zpracování návrhu části vodohospodářských opatření pro potřeby PSZ v rámci KoPÚ Volovice -opakované zveřejnění - anonimizace - původní zveřejnění 16.4.2019 16.04.2019
Smlouva o dílo - Demolice zemědělské stavby v k.ú. Načeratice - opakované uveřejnění ze dne 12. 6. 2019, původní uveřejnění 25. 4. 2019 16.04.2019